Základní škola Pramínek

Základní škola Pramínek funguje od 1. 9. 1998. Vzdělávání probíhá podle programu Začít spolu.

   Aktuality

   Úspěšní řešitelé Babylonu z Pramínku

   Soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon aneb rozumíme si? pořádané Tyršovou základní školou, Brno, Kuldova 38 se žáci 5., 6. a 7. tříd ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., účastnili poněkolikáté. Do městského kola, které letos mimořádně probíhalo online, postoupily dva žáci...

   číst více

   Batůžkový projekt

   V minulém školním roce 2019/2020 se třída 4. A, nyní 5. A, zúčastnila projektu ČS ABECEDA PENĚZ. Polovinu výtěžku věnovala charitativní organizaci Mary´s Meals, která pomáhá zejména dětem v oblastech zasažených chudobou. Finanční dar jsme ještě obohatili sbírkou...

   číst více

   Dvojden s Harry Potterem

   Jedno z velkých přání většiny školních dětí je rozhodně výlet za Harry Potterem a jeho kamarády do bradavické školy čar a kouzel. A protože před Vánoci se stává, že sny se plní, dostali všichni naši druháčci a druhačky v posledním předvánočním týdnu jízdenku do...

   číst více

   Prosinec v 5. B

   Přichází nejkrásnější období roku…Vánoce. Po více než měsíčním domácím studiu jsme si s dětmi ve škole období adventu opravdu užili. Potěšila nás sněhová nadílka, i když vydržela jen jeden den. S chutí jsme ozdobili stromeček a přivítali Mikuláše i s jeho družinou....

   číst více

   Reklamní svět

   Ač se to nezdá, jsme obklopeni všudypřítomnou reklamou. Co to vůbec reklama je? Kde se s ní můžeme setkat a co je jejím cílem? Je vždy pravdivá nebo je potřeba u sledování reklamy kriticky přemýšlet? Na tyto a další otázky hledaly odpovědi děti z 5. B. Při společné...

   číst více

   Třídy

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   Projekt: Skřítci a (ne)obyčejné věci

   Třídní učitelka: Ing. et Mgr. Renata Štíbalová

   Asistentka pedagoga: Mgr. Kateřina Bukovjanová, Ing. Petra Blažková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z I.A

    

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   Projekt: Orientexpress

   Třídní učitelka: Mgr. Markéta Hulánová

   Asistentka pedagoga: Bc. Klára Hálová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z II.A

    

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   Projekt: V říši divů

   Třídní učitelka: Mgr. Denisa Blahová

   Asistentka pedagoga: Petra Vaculová

   Asistentka pedagoga: Mgr. Mária Kristenová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A4, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z III.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Křížem krážem, tam a zpět

   Třídní učitelka: Mgr. Eliška Bečková

   Asistentka pedagoga: Mgr. Petra Černá

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality ze IV.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Z deníku cestovatele anebo putování za záhadou dračího klíče


   Asistentka pedagoga: Ing. Michala Šemorová
   Třídní učitelka: Mgr. Martina Pazderková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A1, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z V.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Průzkumné cesty

   Třídní učitelka: Mgr. Hana Hložková

   Asistentka pedagoga: Lenka Morávková

   Asistentka pedagoga: Zdislava Žilová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B4, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z V.B

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   Projekt: Tajemství planety Země – brána poznání dokořán

   Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Rašovská

   Asistentka pedagoga: Helena Havlíčková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B5, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VI.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Svět superhrdinů

   Třídní učitelka: Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D

   Asistent pedagoga: Ing. Jakub Niesner

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VII.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Sportem ku zdraví

   Třídní učitelka: Mgr. Michaela Hrubá

   Asistentka pedagoga: Kamila Smetková

   Asistentka pedagoga: Gabriela Smejkalová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B2, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z VIII.A

   Motto školního roku 2020/2021: „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

    

   Projekt: Krajánci

   Třídní učitelka: PhDr. Andrea Kousalová

   Asistentka pedagoga: Bc. Lucie Hálová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B3, plánek zde

   Rozvrh hodin zde

   Aktuality z IX.A

    

   Družina

   1. Oddělení
   I. třída: 12.15–16.00
   Vychovatelka:
   Jana Menšíková  

   V. B: do 15.25
   Vychovatelka: Lenka Morávková

   2. oddělení
   II. třída: 12.15–15.30
   Vychovatelka: Klára Hálová

   1. oddělení
    III.  třída: 12.15–15.30
    Vychovatelka: Magda Mezníková
   1. oddělení
    IV. třída a V.A: 13.30–15:30
    Vychovatelka: Lucie Dvořáčková

   Ranní družina
   Pro budovu Heyrovského 11: 7.00–7.40

   prostory 4. třídy
   Vychovatelka: Magda Mezníková

   Pro budovu Heyrovského 13: 7.00–7.40
   p
   rostory učebny angličtiny

   Vychovatelka: Lucie Hálová

   Odpolední družina
   Pro budovu Heyrovského 11: 15.30–17.00

   prostory 5.A
   Vychovatelka: Lucie Dvořáčková

   Pro budovu Heyrovského 13: 15:30–17.00
   p
   rostory 1. třídy

   Vychovatelka: Jana Menšíková

    

   Charakteristika a principy školy
   • 1.–9. ročník, počet žáků ve třídě v rozmezí 20–22 dětí
   • individuální přístup k dětem 
   • plánování v projektech
   • rozvíjení různých typů inteligence
   • neformální spolupráce s rodinou
   • integrace dětí mimořádně nadaných, se zdravotním postižením i různých etnik
   • chápání změn a vyrovnání se snimi
   • slovní hodnocení
   • bezpečné prostředí
   Základní pilíře programu
   • volba činnosti v centrech aktivit
   • plánování, cílené plnění zvolených úkolů
   • vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti)
   • prožití úspěchů a ocenění
   • sestavení vzdělávacího plánu ve spolupráci s rodiči
   • nabídka různých forem spolupráce s rodinou
   • hodnoticí portfolio s pokroky dítěte
   • vlastní pracovní tempo
   • spolupráce v týmech
   Vybavení školy
   • Jednotlivé třídy jsou uspořádány do center aktivit. Ve třídě mají žáci k dispozici pomůcky v otevřených nebo lehce přístupných skříňkách. Využít je může každý žák. Vybavení center aktivit je průběžně doplňováno a obnovováno. Hrazeno je především z prostředků školného a částečně z darů.

    V každé třídě je prostor pro společná setkání. Třídy jsou vybaveny dataprojektory a flipchartem. Stěny tříd i přilehlých prostor slouží k prezentaci výsledků individuální, skupinové a společné práce žáků.

    V každé třídě jsou rodičům celoročně dostupné učební plány, plán spolupráce s rodinou, jídelníček, zápisy z třídních schůzek, Řád školy.

   Organizace školního roku

   Zahájení školního roku 2020/2021  úterý 1. září 2020

   Mimořádné „covidové“ dny volna vyhlášené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy   pondělí 26. října a úterý 27. října 2020

   Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

   Vánoční prázdniny od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021

   Vydání vysvědčení čtvrtek 28. ledna 2021

   Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021

   Jarní prázdniny od pondělí 22. února do neděle 28. února 2021

   Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021

   Zápis 7. a 8. dubna 2021

   Vydání vysvědčení středa 30. června 2021

   Hlavní prázdniny ood čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021

   Zahájení školního roku 2021/2022 středa 1. září 2020

    

   Státní svátky: pondělí 28. září 2020, středa 28. říjen 2020, úterý 17. listopad 2020, pátek 2. duben 2021, pondělí 5. duben 2021, sobota 1. květen 2021, sobota 8. květen 2021

    

   Ředitelské volno: 16. listopadu 2020 (pondělí), 21. a 22. prosince 2020 (pondělí, úterý)

   Změna organizace zápisu do 1. třídy ZŠ ve šk. roce 2021/22

   Na základě přijatého opatření MŠMT ČR, bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne tak pouze formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům).

   Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na www.praminek.cz  v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – O ŠKOLE – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022.

   Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 6. dubna do 9. dubna 2021.

   ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY

    1. Podání žádosti

   Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

   • do datové schránky školy,
   • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
   • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
   • osobním podáním ve škole.

   Pokud bude zákonný zástupce podávat žádost osobním podáním ve škole, je nutné rezervovat termín na praminek@praminek.cz.

   Osobní podání proběhne v dohodnutém termínu v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, ve třídě 5.A (vstup naproti brance). Do budovy je povolen vstup pouze s respirátorem, po příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

    2. Potřebné náležitosti k žádosti

   K zápisu přinese zákonný zástupce:

   • rodný list dítěte,
   • občanský průkaz zákonného zástupce.

   A. Žádost o přijetí dítěte

   • Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
   • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Zároveň zde uveďte informaci o tom, zda byl v minulém školním roce Vašemu dítěti udělen odklad a do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří.
   • Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody

   BŽádost o odklad povinné školní docházky

   • Dokument ŽÁDOST O ODKLAD je ke stažení na praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
   • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky.
   • Doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky.

    

   Zápis do 1. třídy ZŠ ve šk. roce 2021/22

   Kritéria pro přijímání žáků

   • Dovršení šesti let k 31. 8. 2021.
   • Kapacita třídy je 22 žáků. Přednostně jsou přijímány děti, které docházely do MŠ Pramínek, nebo mají staršího sourozence, který již do ZŠ dochází.
   • V ostatních případech se při rozhodování o přijetí zohlední principy programu Začít spolu, se kterými ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. pracuje a sdílení pedagogických přístupů.

    

   Postup

   1. Vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – dokument je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.
   2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 20 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy, jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE, který je k dispozici na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY.
   3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také u vstupu do 5. A.
   4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
   5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o odklad (dokument je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY),  doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2021.

    

   K zápisu přinese zákonný zástupce:

   • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
   • rodný list dítěte,
   • občanský průkaz zákonného zástupce,
   • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

    

   Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody

   Přestup do 6. třídy ZŠ

   NABÍZÍME:

   • individuální vzdělávací plán rozvoje – rozvíjení schopností, nadání
   • kvalitní přípravu na pokračování ve vzdělávání na středních školách bez stresu, rivality a šikany
   • inkluzi žáků mimořádně nadaných i se zdravotním postižením
   • zájmovou činnost
   • volitelné předměty
   • vyučujeme AJ od 1. třídy, od 6. třídy další  cizí jazyk – španělský
   • nižší počet žáků (do 20 zapsaných)
   • neformální spolupráce s rodinou
   • projektové vzdělávání
   • integrace vzdělávacích předmětů do logických celků
    • přírodověda (integrace matematiky, fyziky, chemie, biologie, polytechnické výchovy, kontakt s přírodou )
    • jazyky (integrace dějepisu, zeměpisu, jazyků)

   Školné: 2 400 Kč/ měsíčně

   V případě zájmu o přestup do 6. třídy ZŠ Pramínek, kontaktujte prosím ředitelku školy – Helenu Hlouchovou: e-mail: praminek@praminek.cz, tel.: 546 221 559, 773 899 655.

   Žádosti o přestup je možné zasílat e-mailem do konce června 2020.

    

   Fakultní škola

   V září 2008 škola získala statut fakultní škola MU v Brně. Studenti pedagogické fakulty  absolvují náslechy, souvislou pedagogickou praxi i průběžnou praxi. Časté jsou i návštěvy pedagogů ve vyučování. 

   Ve škole je rovněž realizována praxe studentů středních a vyšších odborných škol.

    

    

     

    Světová škola

    Od roku 2019 získal Pramínek titul Světová škola, který zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a který potvrzuje, že globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy a že se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě.

     Kalendář

      

     • Dnes

      0

     •  

     •  

     •  

     •  

     • Program

     • Měsíc

     • Týden

     • Den

     • Mřížka

     • Box Grid

     • Mapa

      • Program

      • Měsíc

      • Týden

      • Den

      • Mřížka

      • Box Grid

      • Mapa

      Kalendář
       Kategorie
        Organizátor
         Místo konání

         Zobrazit více

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         -

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         DN_T

         Na tento den nemáte žádné události

         Zobrazit více

         Nemáte žádné události pro tento měsíc

         Zobrazit více

         Nemáte žádné události pro tento měsíc

         Nemáte žádné události

         stec_replace_image
         stec_replace_icon

         stec_replace_summary

         stec_replace_desc_short
         0d 0h 0m 0s
         Již proběhlo
         Probíhá

         stec_replace_location

         stec_replace_timespan

        • stec_replace_icon

         stec_replace_summary

         stec_replace_date stec_replace_location

         stec_replace_desc_short

        • Submit an event

         Kliknutím zadejte vlastní událost

         Event Details

         Insert new Organizer

         Jméno

         O

         Contact e-mail

         Odkazy na sociální sítě

         -

         Date & Time

         By day:
         Opakovací mezera:
         Opakování končí dne:
         Date exception:

         Guests & Schedule

         Guest

         Jméno

         O

         Odkazy na sociální sítě

         Časový rozvrh

         Datum a čas

         Jméno

         Ikona

         Color

         Podrobnosti

         Additional Information

         Author Information

        • stec_replace_summary

         Čeká na schválení


        • stec_replace_tags
         Pozván
         stec_replace_icon
         stec_replace_summary stec_replace_short_desc
         Již proběhlo
         Probíhá
         stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
         stec_replace_image
         stec_replace_icon
         stec_replace_date_big
         stec_replace_date
         stec_replace_tags
         stec_replace_summary
         stec_replace_short_desc
         • Informace o události

         • Místo konání

         • Program

         • Hosté

         • Účast

         • Předpověď

         • Komentáře

         stec_replace_tags

         stec_replace_summary

         stec_replace_description
         • stec_replace_title
          Organizátor stec_replace_event
          stec_replace_about
          stec_replace_social
         • 0

          days

         • 0

          hours

         • 0

          minutes

         • 0

          seconds

         • Zúčastnit se

         • Odmítnout

         Událost již proběhla

         Událost probíhá

         Přílohy

         Uložit do Google kalendáře

         Místo konání

         stec_replace_location

         Navigovat

         Navigovat

         Nemůžu najít cestu!

         Podrobnosti

         stec_replace_details

         Žádný časový rozvrh

         stec_replace_date stec_replace_time
         stec_replace_title
         stec_replace_desc
         stec_replace_avatar
          stec_replace_social

         stec_replace_name

         stec_replace_about

         Jste pozván/a na tuto událost!
         Places left: 0

         • Zúčastnit se

         • Odmítnout

         • stec_replace_name
           stec_replace_status

          stec_replace_name

          stec_replace_people

         Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

         Zpráva o počasí

         Dnes stec_replace_today_date

         stec_replace_today_icon_div

         stec_replace_current_summary_text

         stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

         Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

         Vlhkost stec_replace_current_humidity %

         Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

         Předpověď

         Datum

         Počasí

         Teplota

         stec_replace_date

         stec_replace_icon_div

         stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

         stec_replace_5days

         Dalších 24 hodin

         Funguje díky Forecast.io

         Galerie

         Dokumenty

         Školní řád

         Vzdělávací program 1. stupeň

         Vzdělávací Program 2.st.

         Pravidla Hodnocení

         Minimální preventivní program

         žádost o přestup

         Žádost o uvolnění

         Žádost o odhlášení

         ŠVP - družina

         Řád školní družiny

         Desatero pro rodiče

         Žádost o přijetí

         Žádost o odklad

         Orientační Plány školy

         Školní řád - DODATEK Č. 1

         ŠŘ - příloha Covid-19

         zápis do 1. třídy 2021/22

         GDPR

         INFORMAČNÍ MEMORANDUM

         POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

         ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

         ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

         Share This