Základní škola Pramínek

ZŠ a MŠ Pramínek byla založena 25. 8. 1997 jako obecně prospěšná společnost zápisem do rejstříku KOS. Provoz základní školy byl zahájen 1. 9. 1998. Vzdělávání probíhá podle programu Začít spolu.

  Vize školy

  Pramínek je škola, kde podporujeme příznivou atmosféru, týmovou spolupráci a kolegiální vztahy. Děti a žáky podporujeme v tvořivosti, vnitřní motivaci, aktivitě a samostatné práci. Prioritou je pro nás vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je podpořené individuálním přístupem.

   

   Aktuality

   Pramínkování pomáhá i potěší

   Pramínkování je název pro vánoční jarmarky v Pramínku. Každá třída od první po devátou vyrobí nějaké výtvory nebo občerstvení, které pak prodává na svém třídním stánku. Na Pramínkování je moc fajn atmosféra. Vyrelaxujete se a popovídáte si se svými blízkými a přáteli...

   číst více

   Pramínkování pomáhá i potěší

   Pramínkování je název pro vánoční jarmarky v Pramínku. Každá třída od první po devátou vyrobí nějaké výtvory nebo občerstvení, které pak prodává na svém třídním stánku. Na Pramínkování je moc fajn atmosféra. Vyrelaxujete se a popovídáte si se svými blízkými a přáteli...

   číst více

   Zimní Pramínkování čtvrťáků

   Celý prosinec jsme se těšili na zimní Pramínkování. Proběhlo již tradičně formou charitativního trhu v prostorách školní zahrady. Všude bylo plno světýlek a stánků, rodičů, prarodičů a dětí. Přátelská atmosféra Vánoc a touha pomoci se plně projevila v množství...

   číst více

   Festival vědy

   V pátek 8. 9. 2023 navštívili osmáci Festival vědy 2023, který se konal v areálu brněnského výstaviště, v pavilonu A1. V areálu vystavovalo více než čtyřicet vědecko-technických institucí, vzdělávacích organizací, soukromých společností atd....

   číst více

   Třídy

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Martina Pazderková
   Asistentka pedagoga: Mgr. Petra Černá

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A1, plánek zde

    

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt:

   Třídní učitelka: Mgr. Adéla Frimlová

   Druhý pedagog: Dalibor Uhrovič

   Asistentka pedagoga: Bc. Klára Valešová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A4, plánek zde

    

    

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Hana Hložková

   Asistentka pedagoga: Lenka Morávková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 11, vchod A2, plánek zde

    

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt: Stopy

   Třídní učitelka: Ing. et Mgr. Renata Štíbalová

   Asistentka pedagoga: Mgr. Mária Kristenová 

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

    

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt: 

   Třídní učitelka: Mgr. Markéta Košumberská

   Asistentka pedagoga: Bc. Klára Hálová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B1, plánek zde

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt:

   Třídní učitelka: Mgr. Hana Kučerová

   Asistentka pedagoga: Mgr. Kristýna Entová

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B3, plánek zde

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt:

   Třídní učitelka: Mgr. Michaela Hrubá

   Asistentka pedagoga: Ing. Kateryna Drachkova

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B2, plánek zde

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt: Na západní frontě klid

   Třídní učitelka: PhDr. Andrea Kousalová

   Asistentka pedagoga: Bc. Lucie Hálová

   Asistentka pedagoga: Lucie Kadlecová, DiS.

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B4, plánek zde

    

    

   Motto školního roku 2023/2024: „Pramínek v přírodě“ 

   Projekt:

   Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Rašovská

   Asistentka pedagoga: Ing. Michala Šemorová, Mgr. Jitka Herynková

   Umístění třídy: budova Heyrovského 13, vchod B3, plánek zde

    

   Družina

   1. oddělení – Heyrovského 11 
   I.  třída: 12.15–15.30
   Vychovatelka: Jana Menšíková

   2. oddělení – Heyrovského 11 
   II. třída: 12:15–15:00
   Vychovatelka: Mgr. Magda Mezníková

    

   3. Oddělení – Heyrovského 13 (III. třída)
   III. třída: 12.15–15.00
   Vychovatelka:
   Lenka Morávková

    

    

   4. oddělení – Heyrovského 13 (IV. třída+V. třída)
   IV. třída, V. třída: 12.15–15.00
   Vychovatelka: Bc. Klára Hálová, Mgr. Mária Kristenová

   Ranní družina
   Pro budovu Heyrovského 11: 7.00–7.40

   prostory 3. třídy
   Vychovatelka: Mgr. Magda Mezníková

    

   Odpolední družina
   Pro budovu Heyrovského 11 i 13: 15:30–17:00

   prostory 1. třídy
   Vychovatelka: Jana Menšíková

   • tel.: 605 979 411
    Charakteristika a principy školy
    • 1.–9. ročník, počet žáků ve třídě v rozmezí 20–22 dětí
    • individuální přístup k dětem 
    • plánování v projektech
    • rozvíjení různých typů inteligence
    • neformální spolupráce s rodinou
    • integrace dětí mimořádně nadaných, se zdravotním postižením i různých etnik
    • chápání změn a vyrovnání se snimi
    • slovní hodnocení
    • bezpečné prostředí
    Základní pilíře programu
    • volba činnosti v centrech aktivit
    • plánování, cílené plnění zvolených úkolů
    • vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti)
    • prožití úspěchů a ocenění
    • sestavení vzdělávacího plánu ve spolupráci s rodiči
    • nabídka různých forem spolupráce s rodinou
    • hodnoticí portfolio s pokroky dítěte
    • vlastní pracovní tempo
    • spolupráce v týmech
    Vybavení školy
    • Jednotlivé třídy jsou uspořádány do center aktivit. Ve třídě mají žáci k dispozici pomůcky v otevřených nebo lehce přístupných skříňkách. Využít je může každý žák. Vybavení center aktivit je průběžně doplňováno a obnovováno. Hrazeno je především z prostředků školného a částečně z darů.

     V každé třídě je prostor pro společná setkání. Třídy jsou vybaveny dataprojektory a flipchartem. Stěny tříd i přilehlých prostor slouží k prezentaci výsledků individuální, skupinové a společné práce žáků.

     V každé třídě jsou rodičům celoročně dostupné učební plány, plán spolupráce s rodinou, jídelníček, zápisy z třídních schůzek, Řád školy.

    Školská rada

    Školská rada ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.

    ·         předseda:  Ing. Petr Dostál

    ·         členové:     Mgr. Michaela Hrubá, Barbora Staffa

    Kontakt: skolska.rada@praminek.cz

    Zápisy z jednání školské rady:

    30. 8. 2022

    28. 2. 2022,

    21. 9. 2021,

    1. 6. 2021, 

    1. 10. 2020, 

    12. 6. 2020,

    5. 3. 2020, 

    5. 9. 2019, 

    21. 3. 2019, 

    29. 8. 2018, 

    6. 3. 2017

     

    Organizace školního roku

    Zahájení školního roku 2023/2024  pondělí 4. září 2023

    Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

    Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023 do úterý 2. ledna 2024

    Vydání pololetního vysvědčení středa 31. ledna 2024

    Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024

    Jarní prázdniny od pondělí 5. února do neděle 11. února 2024

    Zápis do 1. třídy ZŠ  úterý 2. dubna a středa 3. dubna 2024

    Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024

    Zápis do MŠ  pondělí 6. května a úterý 7. května 2024

    Vydání vysvědčení pátek 28. června 2024

    Hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2023

    Zahájení školního roku 2024/2025 pondělí 2. září 2024

     

    Státní svátky: 28. září 2023, 28. říjen 2023, 17. listopad 2023,  29. březen 2024, 1. duben 2024, 1. květen 2024, 8. květen 2024

     

    Ředitelské volno: pátek 29. září 2023, pátek 22. prosinec 2023

    Přestup do 6. třídy ZŠ

    NABÍZÍME:

    • individuální vzdělávací plán rozvoje – rozvíjení schopností, nadání
    • kvalitní přípravu na pokračování ve vzdělávání na středních školách bez stresu, rivality a šikany
    • inkluzi žáků mimořádně nadaných i se zdravotním postižením
    • zájmovou činnost
    • volitelné předměty
    • vyučujeme AJ od 1. třídy, od 6. třídy další  cizí jazyk – španělský a německý
    • nižší počet žáků (do 20 zapsaných)
    • neformální spolupráce s rodinou
    • projektové vzdělávání
    • integrace vzdělávacích předmětů do logických celků
     • přírodověda (integrace matematiky, fyziky, chemie, biologie, polytechnické výchovy, kontakt s přírodou )
     • jazyky (integrace dějepisu, zeměpisu, jazyků)

    Školné: 2 500 Kč/ měsíčně

    V případě zájmu o přestup do 6. třídy ZŠ Pramínek, kontaktujte prosím ředitelku školy – Helenu Hlouchovou: e-mail: praminek@praminek.cz, tel.: 546 221 559, 773 899 655.

    Žádosti o přestup je možné zasílat e-mailem do konce června daného školního roku.

     

    Fakultní škola

    V září 2008 škola získala statut fakultní škola MU v Brně. Studenti pedagogické fakulty  absolvují náslechy, souvislou pedagogickou praxi i průběžnou praxi. Časté jsou i návštěvy pedagogů ve vyučování. 

    Ve škole je rovněž realizována praxe studentů středních a vyšších odborných škol.

     

     

      

     Světová škola

     Od roku 2019 získal Pramínek titul Světová škola, který zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a který potvrzuje, že globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy a že se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě.

      Zápis do 1. třídy ZŠ na školní rok 2024/25

      Zápis do 1. třídy školního roku 2024/25 se uskuteční v úterý 2. dubna 2024 a ve středu 3. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 11, Brno-Bystrc, v 1. třídě.

      Žádost se předává osobním podáním ve škole ve výše stanovených termínech. 

      Na zápis do 1. třídy je potřeba rezervovat si termín na adrese praminek@praminek.cz.  Rezervace je možná od 1. 3. 2024.

      Kritéria pro přijímání žáků

      Dovršení šesti let k 31. 8. 2024.

      (uchazeči, na které se vztahuje povinná školní docházka)

      10 bodů
      Přítomnost dítěte u zápisu. 10 bodů
      Předchozí docházka do MŠ Pramínek, nebo do jiné MŠ se stejně zaměřeným ŠVP – program Začít spolu. 20 bodů
      Pomocné kritérium  – sourozenec, který je v době nástupu uchazeče žákem školy. 5 bodů
       

       Pro školní rok 2024/2025 je kapacita 1. třídy 22 žáků.

       

      Postup

      1. Vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
      2. Při zápise proběhne formální část (předání dokumentů, přidělení registračního čísla, předání informací zákonným zástupcům) a motivační část (aktivity a rozhovor
       s dítětem, orientační posouzení připravenosti dítěte na vstup do školy – max. 15 minut). Informace pro rodiče o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do školy,
       jsou uvedeny v dokumentu DESATERO PRO RODIČE.
      3. Do 30 dnů ode dne zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Seznam bude zveřejněn na www.praminek.cz v záložce ÚŘEDNÍ
       DESKA – Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů a v písemné formě také na úřední desce u vstupu do budovy Heyrovského 11.
      4. Po zveřejnění seznamu si zákonný zástupce vyzvedne v daném termínu písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a zároveň v případě
       přijetí bude uzavřena „Smlouva o poskytování základního vzdělávání“.
      5. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, doloží: písemnou žádost o přijetí, písemnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To vše nejpozději do 30. 4. 2024.

       

      K zápisu přinese zákonný zástupce:

      A. Žádost o přijetí dítěte
      • dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ
      • rodný list
      • občanský průkaz zákonného zástupce
      • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

      B. Žádost o odklad povinné školní docházky

      • dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ

      • dokument ŽÁDOST O ODKLAD
      • rodný list
      • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky
      • doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky

      Při zápise zákonný zástupce oznámí, do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří. Seznam škol a spádových ulic je k dispozici na: https://zapisdozs.brno.cz/dulezite-informace/spadove-obvody.

      Kalendář

       

      • Dnes

       0

      •  

      •  

      •  

      •  

      • Program

      • Měsíc

      • Týden

      • Den

      • Mřížka

      • Box Grid

      • Mapa

       • Program

       • Měsíc

       • Týden

       • Den

       • Mřížka

       • Box Grid

       • Mapa

       Kalendář
        Kategorie
         Organizátor
          Místo konání

          Zobrazit více

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          DN_T

          Na tento den nemáte žádné události

          Zobrazit více

          Nemáte žádné události pro tento měsíc

          Zobrazit více

          Nemáte žádné události pro tento měsíc

          Nemáte žádné události

          stec_replace_image
          stec_replace_icon

          stec_replace_summary

          stec_replace_desc_short
          0d 0h 0m 0s
          Již proběhlo
          Probíhá

          stec_replace_location

          stec_replace_timespan

         • stec_replace_icon

          stec_replace_summary

          stec_replace_date stec_replace_location

          stec_replace_desc_short

         • Submit an event

          Kliknutím zadejte vlastní událost

          Event Details

          Insert new Organizer

          Jméno

          O

          Contact e-mail

          Odkazy na sociální sítě

          -

          Date & Time

          By day:
          Opakovací mezera:
          Opakování končí dne:
          Date exception:

          Guests & Schedule

          Guest

          Jméno

          O

          Odkazy na sociální sítě

          Časový rozvrh

          Datum a čas

          Jméno

          Ikona

          Color

          Podrobnosti

          Additional Information

          Author Information

         • stec_replace_summary

          Čeká na schválení


         • stec_replace_tags
          Pozván
          stec_replace_icon
          stec_replace_summary stec_replace_short_desc
          Již proběhlo
          Probíhá
          stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
          stec_replace_image
          stec_replace_icon
          stec_replace_date_big
          stec_replace_date
          stec_replace_tags
          stec_replace_summary
          stec_replace_short_desc
          • Informace o události

          • Místo konání

          • Program

          • Hosté

          • Účast

          • Předpověď

          • Komentáře

          stec_replace_tags

          stec_replace_summary

          stec_replace_description
          • stec_replace_title
           Organizátor stec_replace_event
           stec_replace_about
           stec_replace_social
          • 0

           days

          • 0

           hours

          • 0

           minutes

          • 0

           seconds

          • Zúčastnit se

          • Odmítnout

          Událost již proběhla

          Událost probíhá

          Přílohy

          Uložit do Google kalendáře

          Místo konání

          stec_replace_location

          Navigovat

          Navigovat

          Nemůžu najít cestu!

          Podrobnosti

          stec_replace_details

          Žádný časový rozvrh

          stec_replace_date stec_replace_time
          stec_replace_title
          stec_replace_desc
          stec_replace_avatar
           stec_replace_social

          stec_replace_name

          stec_replace_about

          Jste pozván/a na tuto událost!
          Places left: 0

          • Zúčastnit se

          • Odmítnout

          • stec_replace_name
            stec_replace_status

           stec_replace_name

           stec_replace_people

          Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

          Zpráva o počasí

          Dnes stec_replace_today_date

          stec_replace_today_icon_div

          stec_replace_current_summary_text

          stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

          Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

          Vlhkost stec_replace_current_humidity %

          Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

          Předpověď

          Datum

          Počasí

          Teplota

          stec_replace_date

          stec_replace_icon_div

          stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

          stec_replace_5days

          Dalších 24 hodin

          Funguje díky Forecast.io

          Galerie

          Dokumenty

          Školní řád

          Pravidla Hodnocení

          Školní vzdělávací program

          Preventivní program školy

          Žádost o přijetí

          žádost o přestup

          Žádost o uvolnění

          Žádost o odhlášení

          Žádost o odklad

          Řád školní družiny

          ŠVP - družina

          Desatero pro rodiče

          zápis do 1. třídy 2024/25

          Orientační Plány školy

          GDPR

          INFORMAČNÍ MEMORANDUM

          POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

          ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

          ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

          Share This