Ptáčci

Červen u Ptáčků

V červnu se toho tolik událo! Prvně jsme oslavili svátek všech dětí. Na zahradě MŠ děti plnily úkoly na stanovištích, obcházely je ve skupinkách a všem se moc dařilo. Potom jsme vyrazili na prodloužené procházky s opékáním špekáčků a sportovními aktivitami na...

Pilní Ptáčci během uzavření MŠ

I v těžkých dnech koronavirové karantény děti z naší třídy pilně vyplňovaly pracovní listy, vyzkoušely si nabídnuté aktivity a učily se básničky k tématu. Rodiče vše zdokumentovali a posílali nám fotky. Z těchto fotek byla vytvořena koláž a děti po příchodu do MŠ...

Únor u Ptáčků

Únor rychle uběhl a my jsme si užili na konci měsíce karnevalové veselí. Průvodem jsme šli do ředitelny zazpívat,zahrát na nástroje a následně jsme ve třídě tancovali,soutěžili a samozřejmě nechybělo ani pohoštění.

Leden u Ptáčků

Návštěva místního kostela s betlémem se dětem líbila. Poznaly také vůni kadidla. Výukový program na dopravním hřišti dětem přiblížil pravidla chodců a jiné poznatky. Divadlo Sandry Riedlové zahrálo africkou pohádku s hudebním doprovodem. Údolí oddechu je příjemným...

Společný tělocvik

V pondělí 18.11. si pro nás páťáci s paní učitelkou Jolanou Tejkalovou připravili zajímavou hodinu tělocviku. Pro předškoláky ze tříd Koťátek, Rybiček a Ptáčků to bylo první setkání s tělocvičnou na Sokole. Po společném proběhnutí a rozcvičení se děti měly možnost...

Prosinec u Ptáčků

Prosinec byl pro nás opravdu předvánoční. Navštívil nás pan Vojkůvka,který nám zazpíval ty nejkrásnější vánoční písně. Děti si také poslechly povídání o betlémské hvězdě. Opět i letos proběhla tradiční návštěva seniorů na ulici Foltýnova v Bystrci, která byla spojena...

Listopad u Ptáčků

V listopadu jsme se zapojili do projektu Recyklohraní. Povídali jsme si o recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů, vybitých baterek. Lampionový průvod s rodiči se dětem líbil a vymalovaly si přinesené sklenice. Divadlo Sandry Riedlové nás potěšilo zimní pohádkou a na...

Říjen u Ptáčků

V říjnu děti zvládly dračí aktivity, užívaly si odpolední hrátky s listím na školní zahradě.Také v naší třídě proběhl hudební program s rockovými písněmi. Rockotéka se dětem moc líbila. Poslední říjnový týden byl věnovaný halloweenu, děti se seznámily se zvyky v...

Září u Ptáčků

Adaptace nových dětí ve třídě Ptáčků proběhla úspěšně, děti se seznamovaly s pravidly ve třídě a úspěšně se zapojovaly do aktivit v centrech. V září nám také přálo počasí, venku se všem moc líbilo. Už se těšíme co nám přinese měsíc...