Ptáčci

O vánočním tvoření, radosti a nadělování

Vánoční čas jsme si všichni užili. Děti si vytvořily krásné výrobky, které zdobily naši třídu a některé si také odnesly domů. Vánoční přání pro rodiče se dětem moc povedlo. Nechybělo ani pečení perníčků a sušení jablek. Následně vznikly vánoční balíčky darované...

Listopad, lísteček mi na dlaň spad

V listopadu se děti seznámily se znaky tohoto měsíce, poznávaly stromy, tvořily z listí, zapouštěly barvy. Svatý Martin nám sice sníh nepřinesl, ale všichni jsme si užili pečení rohlíčků a moc nám chutnaly. Procházky spojené s krmením labutí nám vždy udělají radost....

Říjnové aktivity ve třídě Ptáčků

V říjnu toho děti ze třídy Ptáčků zvládly opravdu hodně. Naučily se pojmenovávat  zeleninu a ovoce, zvládly  dračí aktivity, poznávaly podzimní stromy a jejich plody. Na konci října se seznámily s tradicemi Halloweenu a upekly pěkné prsty. Paní učitelky Aneta Mitášová...

Ptáčci v září

V září do naší třídy nastoupilo 10 mladších dětí a 2 předškoláci. Adaptaci krásně všichni zvládli. Během měsíce se děti naučily a tvořily třídní pravidla, poznávaly jména kamarádů, prostředí a režim ve třídě, blízké okolí MŠ s návratem na školní zahradu. Při procházce...

Pilní Ptáčci během uzavření MŠ

I v těchto těžkých dnech děti z naší třídy pilně vyplňovaly pracovní listy, vyzkoušely si nabídnuté aktivity, učily se básničky k tématu. Rodiče vše zdokumentovali a posílali nám fotky. Z fotek byla vytvořena koláž a děti po příchodu do MŠ zhlédly snažení svých...

Červen u Ptáčků

V červnu se toho tolik událo! Prvně jsme oslavili svátek všech dětí. Na zahradě MŠ děti plnily úkoly na stanovištích, obcházely je ve skupinkách a všem se moc dařilo. Potom jsme vyrazili na prodloužené procházky s opékáním špekáčků a sportovními aktivitami na...

Pilní Ptáčci během uzavření MŠ

I v těžkých dnech koronavirové karantény děti z naší třídy pilně vyplňovaly pracovní listy, vyzkoušely si nabídnuté aktivity a učily se básničky k tématu. Rodiče vše zdokumentovali a posílali nám fotky. Z těchto fotek byla vytvořena koláž a děti po příchodu do MŠ...

Únor u Ptáčků

Únor rychle uběhl a my jsme si užili na konci měsíce karnevalové veselí. Průvodem jsme šli do ředitelny zazpívat,zahrát na nástroje a následně jsme ve třídě tancovali,soutěžili a samozřejmě nechybělo ani pohoštění.

Leden u Ptáčků

Návštěva místního kostela s betlémem se dětem líbila. Poznaly také vůni kadidla. Výukový program na dopravním hřišti dětem přiblížil pravidla chodců a jiné poznatky. Divadlo Sandry Riedlové zahrálo africkou pohádku s hudebním doprovodem. Údolí oddechu je příjemným...

Společný tělocvik

V pondělí 18.11. si pro nás páťáci s paní učitelkou Jolanou Tejkalovou připravili zajímavou hodinu tělocviku. Pro předškoláky ze tříd Koťátek, Rybiček a Ptáčků to bylo první setkání s tělocvičnou na Sokole. Po společném proběhnutí a rozcvičení se děti měly možnost...