Vyhledávání

SBĚR PAPÍRU

3. 10. – 7. 10.

bude u školy (rampy u kuchyně) přistaven kontejner na papír.

Děkujeme za jakýkoli papírový příspěvek.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
Heyrovského 13
Brno
635 00

546 221 559

praminek@praminek.cz

 

HLEDÁTE ZÁKLADNÍ NEBO MATEŘSKOU ŠKOLU, KTEROU BUDE VAŠE DÍTĚ RÁDO NAVŠTĚVOVAT?

JSTE NA SPRÁVNÉ CESTĚ K NÁM.

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ „ZAČÍT SPOLU“, KTERÝ VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ.

 

Principy Začít spolu v Pramínku

 

P R O J E K T O V É   P L Á N O V Á N Í

 • cílené plánování učiva a prolínání jednotlivých učebních předmětů

 

I N D I V I D U Á L N Í   P L Á N Y

 • přihlížejí ke schopnostem, nadání a potřebám jednotlivých dětí / žáků
 • respektujeme rozdílnost charakteru i temperamentu dětí / žáků

 

S P O L U Ú Č A S T   R O D I Č Ů

 • účastní se společných výletů (Dny rodiny) a slavností
 • mohou se podílet na dění ve škole, úpravy prostředí tříd a zahrady
 • společné vyhodnocování individuálních plánů
 • otevřená komunikace ve všech směrech – pedagog, děti, rodiče, škola

 

C E N T R A     A K T I V I T

 • samostatné zkoumání a získávání vědomostí
 • objevování vlastních způsobů řešení problému
 • učení se prožitkem, radost z objeveného
 • rozvoj různých typů inteligence

 

S L O V N Í    H O D N O C E N Í

 • učitelé při hodnocení zdůrazňují pokroky
 • děti poznávají svoje silné a slabé stránky
 • nebojí se omylů a umí se z nich poučit
 • slovní hodnocení v 1. – 4. třídě, v 5. třídě hodnocení známkami
 • otevřená komunikace ve všech směrech – pedagog, děti, rodiče, škola

 

I N K L U Z E   D Ě T Í   A  Ž Á K Ů

 • vzdělávání dětí, žáků se zdravotním znevýhodněním
 • mimořádně nadaní