IV.A

Zimní Pramínkování čtvrťáků

Celý prosinec jsme se těšili na zimní Pramínkování. Proběhlo již tradičně formou charitativního trhu v prostorách školní zahrady. Všude bylo plno světýlek a stánků, rodičů, prarodičů a dětí. Přátelská atmosféra Vánoc a touha pomoci se plně projevila v množství...

Listopadové putování historií se čtvrťáky

Vydáváme se na dlouhou cestu po stopách naší historie.  Návštěvou výstavy obrazů Zdeňka Buriana a expozice muzea Anthropos jsme si připomněli vznik života na Zemi. Cestovali jsme za Kelty a nevyhnuli se ani bojovným Germánům s huňatým plnovousem a svébským uzlem ve...

Noc s Andersenem

Letošní Noc s Andersenem byla organizovaná školami a knihovnami po celé ČR už po 23. Pramínek se zapojil teprve podruhé. Letos se akce účastnily děti ze Čtenářského klubu. Společně jsme se ve škole potkali ve čtvrtek 30. 3. 2023 klasicky ve 13:30, kdy začíná naše...

Den s Leonardem

Jak těžké to měli renesanční umělci, když museli často vleže a na lešení malovat obrovské fresky v ohromných chrámech? Skutečně těžké – o tom se na vlastní kůži přesvědčili prvňáci a čtvrťáci v rámci projektového dne věnovanému Leonardu da Vinci. Na vlastní kůži si...

Středověký den v Pramínku

Jak oslavit konec pololetí čtvrté třídy? Člověka s fantazií, ale i toho bez, by jistě napadlo ledacos, ale přijít s nápadem uspořádat středověkou hostinu v dobových kostýmech, s hudbou i zábavou v tomto stylu se mohl zrodit snad jen v Pramínku. Celá čtvrtá třída je...

Osmnáct chutí guláše

V Pramínku se opět potvrdilo, že vzájemné propojování dětí, jejich rodin a školy funguje naprosto skvěle. Čtvrteční podvečer 3. listopadu 2022 se na terase 4. třídy, kterou si mimochodem děti spolu s rodiči a paní učitelkami samy navrhly, svépomocí postavily...

Vídeň za odměnu

Čtvrťáci – dvacet čtyři fajn dětí, které nepokazí žádnou legraci. Vzájemně jsou ochotni si pomáhat a držet při sobě. Zdědila jsem je v březnu a moje dočasné opatrovnictví končí v červnu.  Jejich druhá i třetí třída byly poznamenány covidem a opatřeními...

Česko-slovenská radost

Letos už po dvanácté organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven česko-slovenský projekt pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy. Letos s...