Želvičky

Aktivity Želviček

V září jsme přivítali v naší skupině další nové děti. Všechny krásně zvládly adaptaci na nové prostředí i na ostatní kamarády. Děti si postupně zvykaly na pravidla dětské skupiny, učily se jména kamarádů, procvičovaly si zdvořilostní slůvka a hygienické návyky. S...

Želvičky v květnu a červnu

V květnu jsme opět my chůvy přivítaly dětičky v tematicky nazdobené třídě a všichni jsme pokračovali  v aktivitách z předchozích měsíců. Mnohé činnosti byly díky teplému počasí organizovány již venku. Stavěli jsme hrady z písku, kopali poklad, seli semínka, sázeli...

Želvičky začátkem roku 2021

Setkávání s dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byly zařazeny i hudebně poslechové činnosti. Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky i obrázky,...

Zima u Želviček

V listopadu jsme dětem vyrobily ze společně nasbíraných kaštánků zvířátka k radosti i hrám. Děti malovaly barevné podzimní stromy, osvojovaly si názvy některých barev, ale ty se ještě doučí v mateřské škole. Přijel Martin na bílém koni a jeho husy a také...

Želvičky v září a říjnu

V září jsme přivítali v naší skupině další nové děti. Adaptaci na nové prostředí i na ostatní kamarády zvládly výborně. S tetami udělaly velký domeček – školičku, kde jsme všichni díky otiskům ručiček symbolicky pospolu. Děti si postupně zvykaly na pravidla skupiny...