Dětská skupina

Tvoříme v přírodě I.

Cyklus příspěvků o učení se v přírodě v době koronavirové karantény Ani distanční výuka nezastaví naši tvořivost a nenechá nás zlenivět. I přesto, že ostatních školních a jiných povinností máme dost, nic nám nebrání v tom si je zpříjemnit. Vyrazili jsme každý zvlášť...

Finanční kompenzace školného v MŠ

Vážení rodiče, díky poskytnutí individuální dotace Magistrát města Brna na základě rozhodnutí Rady města Brna R8/076 bude za období, kdy je mateřská škola uzavřena prominuta část školného ve výši 1 600 Kč na jedno dítě. Částka Vám bude poukázána zpět na...