R

Kroužky ZŠ Pramínek

Dětem 1. i 2. stupně ZŠ jsou nabízeny po skončení vyučování v areálu školy kroužky a další zájmová činnost. 

Přihlašování na kroužky probíhá elektronicky.  

Závazné přihlášení do kroužku na e-mail magda.meznikova@praminek.cz od 1. 6. do 15. 6. 2020. O přijetí rozhoduje pořadí doručených žádostí. 

 Zahájení kroužků od 7. září 2020.

Písemná přihláška je ke stažení zde a bude se předávat až v prvním týdnu nového školního roku vychovatelce ŠD nebo třídní učitelce.

 Ve školním roce 2020/2021 nebude probíhat výuka hry na kytaru a výtvarný kroužek.

Vzhledem k velkému zájmu o kroužek „Laskominy“ budou přednostně přijaty děti, které tento kroužek ještě nenavštěvovaly.

 Termín platby kroužku za 1. pololetí je do 30. 9. 2020, termín platby kroužku za 2. pololetí je do 28. 2. 2021. Platbu provádějte na stejný účet, jako platíte školné. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno dítěte a název kroužku. 

 

Keramika (1.–5. třída)

lektor: Ing. Alena Bradáčová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvíjet přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření a
fantazii. V kroužku se děti seznamují s různými druhy keramických hlín a jejich správnými
technikami zpracování. Své výrobky si po prvním výpalu – přežehu zdobí engobami,
glazurami a popř. skleněnými střepy.

 

Kutilové (1.–4. třída)

lektor: Lucie Dvořáčková
čas: 13:30–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvoj fantazie, trpělivosti a zručnosti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako je malba temperovými barvami, tuší, tvorba ze sádry, malování klovatinou atd. Seznámí se s různorodým materiálem, s kombinováním technik a současně se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem. Odměnou jim bude radost z vlastnoručně vyrobených výrobků.

 

Hra na klavír

lektor: Lukáš Fendrych
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Florbal (2.–5. třída)

lektor: Ing. Jakub Neisner
čas: 15:00–16:30
cena: 800 Kč/pololetí
výuka probíhá v sokolovně

Anotace: Kroužek je určen všem dětem, které zajímá florbal. Kroužek je veden zábavnou a nenásilnou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly, cvičení na koordinaci, vedení míčku a správné držení hole. Hrací
část se zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.

Španělština (1.–5. třída)

lektor: Mgr. Michaela Hrubá
čas: 13:15–14:00 hod.
cena: 1 100 Kč/pololetí

 

Keramika (1.–6. třída)

lektor: Mgr. Dagmar Rašovská
čas: 15:00–16:30
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Záměrem kroužku je rozvíjet přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření a
fantazii. V kroužku se děti seznamují s různými druhy keramických hlín a jejich správnými
technikami zpracování. Své výrobky si po prvním výpalu – přežehu zdobí engobami,
glazurami a popř. skleněnými střepy.

 

Hra na flétnu, bicí

lektor: Mgr. Josef Havelka
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Angličtina – kombinace Cambridge angličtiny pro děti a praktické angličtiny pro přežití

Jazyková škola Zity Novákové – Learn by Enjoying

Starters (3.–4. třída)
čas: 14:00–15:00

Moovers (5.–6. třída)
čas: 15:00–16:00

cena: 250 Kč/ 60 min. za dítě, učebnice není zahrnuta v ceně

Lektoruje Zita Nováková.

Výuka probíhá v ZŠ Pramínek.

Anotace: Zajištěny malé skupiny v počtu 4-6 dětí, obsahem kurzů je angličtina kombinovaná s Cambridge angličtinou, vše vedeno komunikativní metodou. Ukázková hodina je zdarma. 

Začátek kurzů – polovina září 2020, konec kurzů – začátek června 2021, akademický rok rozdělen do dvou pololetí. 

V ceně kurzů jsou 2 předtestování na dětské Cambridge zkoušky (po domluvě se konají mimo dobu kurzu), zvýhodněná cena dětské zkoušky Cambridge, ale také jakákoli podpora ze strany lektorky – Zity Novákové – zvýhodněné ceny ostatních akcí, přechod na online výuku bez problémů ihned, konzultace a metodické rady rodičům, poskytování materiálů dětem navíc a další.

V případě zájmu registrujte dítě přes webový formulář na: 

https://www.zitanovakova.cz/anglictina-pro-deti/

Další info na:https://www.zitanovakova.cz/

 

Deskové hry (1.–5. třída)

lektor: Ing. Jakub Neisner
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: hrazeno z projektu SBOŠ

Anotace: Kroužek deskových her se zaměřuje na hraní a objevování moderních her známých i méně známých, komplexních i jednodušších, které u dětí rozvíjejí kooperativní a strategické
myšlení. První pololetí je věnováno spíše hraní několika her zvolených pro městský turnaj
brněnských škol. Druhé pololetí se hrají hry nejrůznějšího typu. Kroužek je také otevřen
herním tipům, nápadům a přineseným hrám od dětí.

 

Laskominy (2.–5. třída)

lektor: BcKlára Hálová
čas: 13:30–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Laskominy, aneb pramínkovské cukrářství zahajuje provoz. Láska k pečení a vaření
podmínkou. Týden co týden budeme společně vytvářet dobroty nevídaných chutí, vůní a
tvarů. Povídání o potravinách, jejich původu, zpracování, nákupu a ceně je neoddělitelnou
součástí.

 

Hra na flétnu, bicí

lektor: Mgr. Josef Havelka
čas: 12:30–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Školní časopis (5.–9. třída)

lektor: Mgr. Kateřina Bukovjanová
čas: 14:00–15:30
cena: hrazeno z projektu

Anotace: V kroužku se seznámíme se základy redakční práce, vyzkoušíme si psát různé formáty článků a prakticky si osaháme všechny role nezbytné k tomu, aby časopis mohl vyjít – od grafika, přes editora až po šéfredaktora a jeho zástupce. Kroužek je určen zejména těm, kteří rádi tvoří, píší anebo je jen baví přemýšlet a klást otázky. 

Stabil

Taneční studio Zity Čechové

Začátečníci (1.–5. třída)
čas: 14:00–15:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

Mírně pokročilí (1.–5. třída)
čas: 15:00–16:00
cena: 1 200 Kč/pololetí

výuka probíhá v jídelně ZŠ Pramínek

Sportovní hry (1.–3. třída)

lektor: Mgr. Jolana Tejkalová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 800 Kč/pololetí

Anotace: Jádrem všestranně zaměřeného kroužku jsou sportovně pohybové aktivity v různých
podobách. Cílem je nabídnout dětem zábavné a pestré aktivity zahrnující míčové hry, týmové
hry, koordinační cvičení a atletické či gymnastické prvky. Pozornost je věnována kooperaci a
týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit. Jednou do
měsíce se může konat speciální akce (např. návštěva lezeckého centra).

 

Kreativ (4.–7. třída)

lektor: Bc. Lucie Hálová
čas: 13:30–15:00 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Probudíme v sobě kreativitu. Budeme střídat vaření a pečení s výrobou praktických věcí do domácnosti. Naučíme se vyrobit dárek pro všechny své blízké.

 

Píditelé (2.–5. třída)

lektor: Mgr. Milica Vojtíšková
čas: 14:00–15:30 hod.
cena: 1 200 Kč/pololetí

Anotace: Přírodovědný kroužek pro žáky 2.–5. třídy. Máš rád přírodu a chceš proniknout do jejich tajů? Chceš poznat, kdo prošel lesní stezkou jen podle stop a bobků, které po sobě zanechal? Rád voníš a ochutnáváš, co nám příroda kolem nás nabízí? Pak je tento kroužek přesně pro Tebe. Společně budeme odhalovat tajemství přírody a poznávat zákony, které v ní platí, ale také vařit a vyrábět z darů, které nám příroda poskytuje. Z malých píditelů na začátku školního roku vyrostou postupně malí přírodovědci, kteří se formou her a kativit o přírodě dozví víc, než leckterý dospělý.

 

Hra na klavír

lektor: Kateřina Karzelova
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Jóga (1.–5. třída)

Aerobic studio Petry Moulové

čas: 14:00–15:00

výuka probíha v jídelně ZŠ Pramínek

Cena: 

1. pololetí: 10. 9. 2020 – 28. 1. 2021  – 1 980 Kč

2. pololetí 4. 2. 2021–17. 6. 2021  – 1 980 Kč

Anotace: 

Hravé cvičení jógy, které bude dětem přinášet POHYB, RADOST a SEBEVĚDOMÍ.

  • učíme se jógové pozice formou her, správně využívat svůj dech
  • hrajeme hry, rozvíjíme fantazii, skáčeme, běháme, smějeme se
  • učíme se respektovat jeden druhého a sebe sama
  • používáme pestré metodické pomůcky, Lali jógy, různé rekvizity
  • v letních měsících cvičíme s dětmi na školní zahradě

Přihlášky a informace: Petra Moudrá, SUNFIT studio, www.sunfit.cz mobil: 603 918 142, e-mail: petra@sunfit.cz

Hra na klavír

lektor: Lukáš Fendrych
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Hra na klavír

lektor: Kateřina Karzelova
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 2 000 Kč/pololetí

 

Hra na kytaru

lektor: Janko Petráš
čas: 13:00–17:00
cena: 30 min/týden, 1 500 Kč/pololetí

Galerie

Dokumenty

Anotace Kroužků

Přihláška do kroužku

Rozvrh kroužků

Share This