Školička Žabka – oddělení Žabka/ Školička Žabka – oddělení Želvička

Provoz Dětských skupin Pramínek I. a II. při ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

MPSV ČR umožnilo rodičům dětí předškolního věku začlenění se do pracovního procesu.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

končí k 31. 8. 2020 projekty

 CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008318 – ŽABKY

CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008476ŽELVIČKY

 

 Nové projekty od 1. 9. 2020

CZ 03.1.51/0.0/0.0/ 19_101/0016571 – ŽABKY 

CZ 03.1.51/0.0/0.0/ 19_101/0016572 – ŽELVIČKY

 

 

Oddělení

Chůvy: Dita Francová, Lenka Závišková

Počet dětí: 12

Provoz: 7:00–17:00

Telefon: 773 122 010

Aktuality Žabky 

Chůvy: Dana Gricová, Natália Dvořáková

Počet dětí: 12

Provoz: 7:00–17:00

Telefon: 773 122 012

Aktuality Želvičky 

Aktuality

Aktivity Želviček

V září jsme přivítali v naší skupině další nové děti. Všechny krásně zvládly adaptaci na nové prostředí i na ostatní kamarády. Děti si postupně zvykaly na pravidla dětské skupiny, učily se jména kamarádů, procvičovaly si zdvořilostní slůvka a hygienické návyky. S...

číst více

Aktivity Želviček

V září jsme přivítali v naší skupině další nové děti. Všechny krásně zvládly adaptaci na nové prostředí i na ostatní kamarády. Děti si postupně zvykaly na pravidla dětské skupiny, učily se jména kamarádů, procvičovaly si zdvořilostní slůvka a hygienické návyky. S...

číst více
Filosofie dětských skupin Žabky a Želvičky

Dětská skupina Žabky je v provozu od 1. 9. 2016, Dětská skupina Želvičky od 1. 9. 2018. Jsou zřízeny pro děti předškolního věku od jednoho do pěti let. Ve třech letech mohou děti  přecházet  (vždy od 1. 9.)  do mateřské školy (Čihadla 1, Brno-Bystrc).

Odborně vzdělané chůvy zajišťují pro děti podnětné a bezpečné prostředí. Každý rodič při přijetí dítěte obdrží PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ. Při osobních konzultacích 2x do roka získává informace o vývoji svého dítěte.

V rámci adaptace je dítěti individuálně nabídnuta doba a forma přivykání odloučení od rodičů, seznamuje se s prostředím sociálním i herním.

Děti tráví část dne na zahradě a na vycházkách, dle pohybové zdatnosti dítěte. Poznávají okolí, přírodu, rozvíjejí smyslové vnímání, pohybovou aktivitu, seznamují se s pohybovými hrami, zdokonalují svoje schopnosti.

Při dovršení tří roků věku, mohou rodiče přihlásit svoje dítě k docházce do mateřské školy v budově Čihadla nebo Heyrovského 11, jsou-li volná místa v mateřské škole. Pobytem dětí v dětských skupinách umožňujeme rodičům jejich začlenění do pracovního procesu.

Zaměření dětských skupin

V péči o děti se zaměřujeme na rozvoj:

POHYBU (ovládat pohyby svého těla, samostatnost v sebeobsluze, hygiena)

CITU (adaptace, schopnost kontrolovat a řídit své chování i jednání, projevovat radost ze společenství dětí i dospělých)

KOMUNIKACE  (výslovnost, porozumění řeči, hovoří s vrstevníky i dospělými používá gesta, mimiku, řeč těla, zpívá písně, poslouchá hudbu)

SOCIÁLNÍ OBLASTI (schopnost soužití a her s vrstevníky, zdravení, žádání, omluvení se, děkování)

Příjímání dětí do dětských skupin Žabky a Želvičky

Příjímání dětí do dětských skupin Žabky a Želvičky pro školní rok 2021/22 probíhá od 1. 2. 2021 do 20. 5. 2021 elektronicky.

V případě zájmu se ozvěte paní PaedDr. Boženě Havelkovéna na e-mail praminek@praminek.cz, abyste mohli být pozváni na osobní jednání k přijetí vašeho dítěte do dětské skupiny od 1.9. 2021. Na přijímací řízení jsou rodiče zváni individuálně prostřednictvím e-mailu. 

Před termínem přijímacího řízení je vhodné navštívit dětskou skupinu, seznámit se s chůvami, sdělit svoje očekávání (dieta, potřeby celodenní/polodenní péče, adaptační potřeby dítěte adt.)

Při přijímacím řízení rodiče osobně předají vyplněnou přihlášku, včetně vyjádření praktického lékaře, Smlouvu o přijetí (2x), tiskopis Trh práce – potvrzený zaměstnavatelem a vyplněný Monitorovací list. 

Dětské skupiny je možné po předchozí domluvě navštívit v době od 7.00–17.00 hodin a předběžně se seznámit se zaměstnanci, prostředím, vybavením.

Do oddělení ŽABKY a ŽELVIČKY je přijato  celkem 24 dětí. O děti se starají 4 odborně vzdělané chůvy. Pro děti je zajištěno kvalitní celodenní stravování, které odpovídá požadavkům na zdravou výživu předškolního věku. Při přijímání upřednostňujeme děti přihlášené k celodenní péčí. Přijímáme děti od 1 roku věku.

V dětské skupině mohou setrvat až do věku 5 let. Pozitivní pro děti je nízký počet přijatých oproti třídám mateřské školy. Rodiče mohou péči v dětské skupině využít v případě snížené imunity nebo i z jiných důvodů, které brání dítěti v pobytu početnějších kolektivů. Děti z dětské skupiny Žabky a Želvičky mohou být přednostně přijaty do mateřské školy PRAMÍNEK – Čihadla 1, Brno-Bystrc.

Příjímání dětí do dětských skupin ve školním roce 2021/22

Přijímací řízení  k přijetí do dětských skupin od září 2021 se koná prostřednictvím e-mailu. Nutno zaslat PŘIHLÁŠKU  potvrzenou dětským lékařem přílohou e-mailu – scanem na jeden z uvedených e-mailových adres. Rodiče již přijatých dětí k docházce (2020/21) mohou zažádat také písemnou formou o prodloužení docházky do dětské skupiny i v dalším období od září 2021.

DO 10.ČERVNA OBDRŽÍTE OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE.

e-mail: praminek@praminek.cz, bozena.havelkova@praminek.cz

Ceník služeb dětských skupin

Částky jsou uvedené bez úhrady stravy.

Přednost při přijímání dětí mají rodiče, kteří potřebují zajištění péče celodenní/polodenní. (V případě volného místa je možné umístění dítěte od 1–4 dnů.)

Úhrada se provádí bankovním převodem na účet uvedený ve smlouvě.

 DÍTĚ 1–2 ROKY VĚKU

Úhrada za 1 pobytový den  400 Kč

Úhrada celodenního pobytu  4 700 Kč/měsíc

 DÍTĚ OD 2–4 LET VĚKU

Úhrada za 1 pobytový den 300 Kč

Úhrada za celodenní péči 4 600 Kč/měsíc

 

DÍTĚ OD 4–5 LET VĚKU

Úhrada za 1 pobytový den 250 Kč

Úhrada za celodenní péči 4 500 Kč/měsíc

 

Výše částky pro úhradu platby je stanovena  po dovršení stanoveného věku dítěte od dalšího měsíce.

Sourozencům poskytujeme 10% slevu.

Rodiče, kteří podepsali smlouvu o poskytování služeb, převádí poplatky za stravu = přesnídávka, oběd, svačina v částce   600 Kč/měsíc na účet 27-0435680287/0100. (Cena stravy za jeden den je 33 Kč.)

Obědy lze odhlásit elektronicky. Přeplatky za neodebranou stravu se vracejí v období červenec–srpen bezhotovostně na účet plátce.

Na úhradu stravy bude  přidělen přístupový kód a variabilní symbol během července a srpna.

Cena zahrnuje také stravu. Obědy se denně dovážejí, jsou pestré a jídelníček je sestavený dle potřeb předškolních dětí. Vaří se ve školní kuchyni naší základní školy Heyrovského 11, Brno-Bystrc.  Nápoje i svačiny se připravují denně čerstvé v přípravně stravy na Čihadlech 1. Další informace o stravovaní nalezne v dokumentu Vnitřní pravidla.

Kalendář

 

 • Dnes

  0

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Program

 • Měsíc

 • Týden

 • Den

 • Mřížka

 • Box Grid

 • Mapa

  • Program

  • Měsíc

  • Týden

  • Den

  • Mřížka

  • Box Grid

  • Mapa

  Kalendář
   Kategorie
    Organizátor
     Místo konání

     Zobrazit více

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     DN_T

     Na tento den nemáte žádné události

     Zobrazit více

     Nemáte žádné události pro tento měsíc

     Zobrazit více

     Nemáte žádné události pro tento měsíc

     Nemáte žádné události

     stec_replace_image
     stec_replace_icon

     stec_replace_summary

     stec_replace_desc_short
     0d 0h 0m 0s
     Již proběhlo
     Probíhá

     stec_replace_location

     stec_replace_timespan

    • stec_replace_icon

     stec_replace_summary

     stec_replace_date stec_replace_location

     stec_replace_desc_short

    • Submit an event

     Kliknutím zadejte vlastní událost

     Event Details

     Insert new Organizer

     Jméno

     O

     Contact e-mail

     Odkazy na sociální sítě

     -

     Date & Time

     By day:
     Opakovací mezera:
     Opakování končí dne:
     Date exception:

     Guests & Schedule

     Guest

     Jméno

     O

     Odkazy na sociální sítě

     Časový rozvrh

     Datum a čas

     Jméno

     Ikona

     Color

     Podrobnosti

     Additional Information

     Author Information

    • stec_replace_summary

     Čeká na schválení


    • stec_replace_tags
     Pozván
     stec_replace_icon
     stec_replace_summary stec_replace_short_desc
     Již proběhlo
     Probíhá
     stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
     stec_replace_image
     stec_replace_icon
     stec_replace_date_big
     stec_replace_date
     stec_replace_tags
     stec_replace_summary
     stec_replace_short_desc
     • Informace o události

     • Místo konání

     • Program

     • Hosté

     • Účast

     • Předpověď

     • Komentáře

     stec_replace_tags

     stec_replace_summary

     stec_replace_description
     • stec_replace_title
      Organizátor stec_replace_event
      stec_replace_about
      stec_replace_social
     • 0

      days

     • 0

      hours

     • 0

      minutes

     • 0

      seconds

     • Zúčastnit se

     • Odmítnout

     Událost již proběhla

     Událost probíhá

     Přílohy

     Uložit do Google kalendáře

     Místo konání

     stec_replace_location

     Navigovat

     Navigovat

     Nemůžu najít cestu!

     Podrobnosti

     stec_replace_details

     Žádný časový rozvrh

     stec_replace_date stec_replace_time
     stec_replace_title
     stec_replace_desc
     stec_replace_avatar
      stec_replace_social

     stec_replace_name

     stec_replace_about

     Jste pozván/a na tuto událost!
     Places left: 0

     • Zúčastnit se

     • Odmítnout

     • stec_replace_name
       stec_replace_status

      stec_replace_name

      stec_replace_people

     Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

     Zpráva o počasí

     Dnes stec_replace_today_date

     stec_replace_today_icon_div

     stec_replace_current_summary_text

     stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

     Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

     Vlhkost stec_replace_current_humidity %

     Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

     Předpověď

     Datum

     Počasí

     Teplota

     stec_replace_date

     stec_replace_icon_div

     stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

     stec_replace_5days

     Dalších 24 hodin

     Funguje díky Forecast.io

     Galerie

     Dokumenty

     Monitorovací list

     Plán výchovy a péče

     Smlouva s rodinou

     Trh práce

     přihláška do DS Žabka a Želvička

     Etický kodex – Dětská skupina

     Provozní řád – DS

     Share This