Dětská Skupina

Želvičky začátkem roku 2021

Setkávání s dětmi probíhalo v novém roce 2021 pouze v lednu a únoru. Při hrách ve třídě jsme společně počítali, pojmenovávali předměty i činnosti. Dětem jsme zpívaly, byly zařazeny i hudebně poslechové činnosti. Vyprávění pohádek bylo doprovázeno maňásky i obrázky,...

Zima u Žabiček

V prosinci roku 2020 navštívil obě dětské skupinky Mikuláš s andělem i s jeho hodným chlupatým kamarádem. Děti byly moc šikovné a předvedly jim všechny básničky a písničky, které se pro tuto zimní návštěvu krásně naučily. Protože máme v Žabičkách jen samé hodné děti,...

Zima u Želviček

V listopadu jsme dětem vyrobily ze společně nasbíraných kaštánků zvířátka k radosti i hrám. Děti malovaly barevné podzimní stromy, osvojovaly si názvy některých barev, ale ty se ještě doučí v mateřské škole. Přijel Martin na bílém koni a jeho husy a také...

Příchod paní Zimy

Ke konci listopadu jsme se s dětmi v Žabičkách začali chystat na příchod paní Zimy. Vytvořili jsme si zimní dekorace, vyzdobili si s nimi třídu, a také jsme se připravili na Mikulášskou nadílku. Učili jsme se básničky a písničky s mikulášskou tématikou a vyrobili si...

Pramínek gratuluje

V polovině listopadu oslavila své životní jubileum paní Božena Havelková, jedna ze zřizovatelek ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s, bez níž by Pramínek už 22 let nebyl tím, čím je – školou, kde se děti učí s radostí. Jménem všech žáků i učitelů školy paní Havelkové ze srdce...

Žabičky výtvarničí

Během prvních dvou měsíců školního roku 2020/21 se Žabičky zvládly seznámit nejen s prostředím dětské skupiny, s tetami, novými kamarády, ale i s činnostmi, které pro ně tety-chůvy pravidelně chystají. Mezi ně patří i výtvarná výchova, které se děti rozhodně nebály. ...