Měsíc: Červenec 2020

Sportovní den na KáČatech 23. 9. 2021

Srdečně vás zveme na sportovní den ve sportovním areálu KáČaTa v Brně-Komíně (na pravém břehu přibližně 100 m nad jezem). Akce se koná ve čtvrtek 23. září 2021 po celý den. Dopolední aktivity jsou zaměřené na sportování žáků, ty odpolední jsou přístupné široké...

Úžasný Příměšťák Úžasňáků

Ve čtvrtek jsme s dětmi stejně jako loni navštívili farmu U tří koníků v Brně-Komíně. Měli jsme v plánu získat další superschopnost Boba Parra, a to umění jízdy na koni. Superschopnost jsme nakonec získali všichni, ovšem pro některé z nás to byla obrovská výzva!...

Příměšťák ve znamení pokusů

Středa probíhala v duchu superschopnosti Violet Parrové: být neviditelnou. V dopoledních hodinách se děti seznámily s nenewtonovskou kapalinou, která se někdy chová jako kapalina a někdy má zase spíše vlastnosti pevné látky. Samy si ji vyrobily ze škrobu, vody a...

Vědci ve výuce

Akademie věd ČR zareagovala úžasným způsobem na dlouhotrvající distanční výuku a rozhodla se zdarma poskytnout školám možnosti přednášek vědců přímo na online výuce. V rámci podpory nadaných dětí na naší škole a dětí zajímajících se o fyziku či vesmír nad nad rámec...

Chemie za času Korony

V době distanční výuky byly nejprve pozastaveny všechny olympiády. Ostatní soutěže také neměly zcela obvyklý průběh. Nebylo tomu tak však na dlouhou dobu a organizátoři se rozhodli umožnit žákům soutěžit i v této nelehké době. Protože v každém ročníku se...

Zahájení školního roku MŠ

Zahájení školního roku je ve středu 1. 9. 2021. Rodiče mohou v tento den přivést děti do 9.00 hodin, v ostatní dny pak do 8.30 hodin. Rodiče při pobytu v šatně musí mít nasazený respirátor. Dětí se tato povinnost netýká. Přejeme všem klidný začátek školního roku,...

Zahájení výuky ZŠ

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021. V 9.00 hodin žáky přivítají paní učitelky ve třídách. Žáci 1. třídy budou mít slavnostní zahájení v zahradě Heyrovského 11  v 9.00 hodin. Těšíme se na Vás!

Newsletter projektu MAP Brno II

Aktuální vydání newsletteru projektu MAP Brno II se věnuje spolupráci samosprávy, školy a OSPOD. Dále přináší dětem, žákům, rodičům, školám i veřejnosti nabídku volnočasových aktivit spojených s posledním prázdninovým víkendem a informace o Dni náborů, kde se...