Úřední deska

Změna organizace zápisu do 1. třídy šk. roku 2020/2021

Na základě přijatého opatření MŠMT ČR, dostupného na této stránce, bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na této stránce níže. 

Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 1. dubna do 16. dubna 2020.

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy

1. Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

A. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,

B. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz, (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)

C. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis 2020/2021“.

 

 2. Potřebné náležitosti k žádosti

A. Žádost o přijetí dítěte

  • Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Zároveň zde uveďte informaci o tom, zda byl v minulém školním roce Vašemu dítěti udělen odklad a do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří.

B. Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Dokument ŽÁDOST O ODKLAD je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky.
  • Doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky.

 

3. Následující postup

Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vedení školy

 

 

Základní škola zahájila činnost 1. září 1998, kdy byla MŠMT ČR registrována do sítě škol na adrese Heyrovského 13 v Brně (v budově bývalých jeslí). Byla založena jako pokračování výchovně vzdělávací koncepce Step by step (Začít spolu), s jejíž realizací začala mateřská škola (na adrese Heyrovského 11) již v roce 1994. Ke sloučení obou zařízení došlo v roce 2001. Obě budovy poskytl do bezplatného užívání ÚMČ Brno-Bystrc.

 

Základní údaje

Název: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Organizační forma: obecně prospěšná společnost

Zakladatelky: Mgr. Eliška Kovářová, PaedDr. Božena Havelková

Ředitelky o. p. s.: Mgr. Eliška Kovářová, PaedDr. Božena Havelková

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Helena Hlouchová

Předsedkyně správní rady: Mgr. Barbora Dvořáková

Datum založení organizace: 25. srpna 1997

Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1998

Datum poslední aktualizace školského rejstříku: červenec 2014

 

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost je určena zákonem č. 231/2010 Sb.

 

Správní rada obecně prospěšné společnosti je statutární a nejvyšší řídící orgán. Jmenuje ředitele o. p. s.

·         předseda: Mgr. Barbora Dvořáková

·         členové: MUDr. Leo Havelka,  Ing. Andrea Ježková, Ing. Petr Hubacz, Ing. Jiří Kříž, Ing. Arturo Quintero

Rodiče mají možnost komunikovat se členy správní rady prostřednictvím e-mailu.

 

Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti  je kontrolní orgán o. p. s.

·         předseda: Bc. Monika Holcnerová

·         členové: Mgr. Věra Smejkalová, Hana Šívarová

 

Školská rada základní školy

·         předseda:  MUDr. Kateřina Šajgalíková

·         členové:     Mgr. Eliška Kovářová, Mgr. Markéta Hulánová

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Heyrovského 13,  Brno 635 00
+420 546 221 559
praminek@praminek.cz

IČ: 25348221
Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

Ředitelky o. p. s.

PaedDr. Božena Havelková
546 216 638, 773 122 022
havelkovabozena@seznam.cz

Mgr. Eliška Kovářová
546 216 638
ekovarova@post.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Helena Hlouchová
546 221 559, 773 899 655
praminek@praminek.cz

Zástupce ředitele pro ZŠ

Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

Ekonom školy

Olga Vašková
546 221 559
vaskovao@volny.cz

 

Jídelna

Olga Vašková
546 221 559
vaskovao@volny.cz

 

Kontakt na přihlášení či odhlášení obědů
546 220 532.

vedoucí vychovatelka

Mgr. Magda Mezníková
magda.meznikova@praminek.cz
605 518 696

2. oddělení
Heyrovského 11
773 899 611

4. oddělení
Heyrovského 13
773 899 615

Pedagogové

 

1.A, Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

 

2.A, Mgr. Denisa Blahová
denisa.blahova@praminek.cz

 

3.A, Mgr. Eliška Hegerová
eliska.hegerova@praminek.cz

 

4.A, Mgr. Martina Pazderková
martina.pazderkova@praminek.cz

 

4.B, Mgr. Hana Hložková
hana.hlozkova@praminek.cz

 

5.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

 

6.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

7.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

8.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

 

9.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

 

 

 

Speciální pedagogové

 

Mgr. Jolana Tejkalová
jolana.tejkalova@praminek.cz

 

Ing. et Bc. Alena Bradáčová
alena.bradacova@praminek.cz

 

 

 

Učitelé anglického jazyka

 

Mgr. Adéla Frimlová
adela.frimlova@praminek.cz

 

Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

 

Mgr. Eliška Hegerová
eliska.hegerova@praminek.cz

 

Ondřej Joseph Haluza
ondrej.joseph.haluza@praminek.cz

 

 

 

Učitelé španělského jazyka

 

Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

 

 

Ostatní učitelé

 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ
katerina.bukovjanova@praminek.cz

 Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D., Ch, F, M
marketa.kylouskova@praminek.cz

Mgr. Milica Vojtíšková, M, Př.
milica.vojtiskova@praminek.cz

 Mgr. Jolana Tejkalová, TV

jolana.tejkalova@praminek.cz

 

Mateřská škola

Ptáčci

Heyrovského 11

Aneta Mitášová
Marcela Dědková

773 899 608

 

Koťátka

Heyrovského 11

Kamila Ptačovská
Kateřina Beranová

773 899 609

 

Rybičky

Čihadla 1

Andrea Pospíšilová
Martina Šindlerová

773 899 617

Dětská skupina

Žabky

Dita Francová
Lenka Závišková

773 122 010

 

Želvičky

Dana Gricová

773 122 012

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaroslav Kocián
gdpr@jkaccounting.cz
725 654 319
Datová schránka: mqhehgz

Dokumenty

Veřejná Vyhláška

Povinné informace

Zpracování údajů

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2013/14

Share This