Aktuality

Úřední deska

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy

1. Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

A. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,

B. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz, (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)

C. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis 2020/2021“.

 

 2. Potřebné náležitosti k žádosti

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 • rodný list dítěte (v případě podání dálkovým způsobem zaslat prostou kopii, která musí být součástí spisu),
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ,
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajů
 • EVIDENČNÍ LIST s vyjádřením lékaře o řádném očkování (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání),
 • MOTIVAČNÍ DOPIS.

 

A. Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

B. GDPR – informace o zpracování osobních údajů je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

C. Dokument EVIDENČNÍ LIST je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

D. MOTIVAČNÍ DOPIS zdůvodňující výběr naší mateřské školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vaše dítě, co očekáváte od mateřské školy, proč si myslíte, že bude MŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Uveďte, které pracoviště preferujete (Čihadla 1, Heyrovského 11) a z jakého důvodu. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je v kompetenci pedagogické ředitelky. Pokud se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, pak uveďte, do které spádové mateřské školy dle trvalého bydliště dítě patří.

 3. Následující postup

Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vedení školy

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Heyrovského 13,  Brno 635 00
+420 546 221 559
praminek@praminek.cz

Datová schránka: h29jtw7

IČ: 25348221
Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

Statutární orgán – ředitelka

Mgr. Helena Hlouchová
546 221 559, 773 899 655
helena.hlouchova@praminek.cz

praminek@praminek.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ pro 1. stupeň

Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ pro 2. stupeň

PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

Orgány školy

Mgr. Bc. Barbora Dvořáková

 • předsedkyně správní rady
  e-mail: spravni.rada@praminek.cz

Ing. Tatiana Mifková

 • předsedkyně dozorčí rady
 • e-mail: dozorci.rada@praminek.cz

Ing. Petr Dostál

 • předseda školní rady
 • e-mail: skolska.rada@praminek.cz

Zakladatelky školy

PaedDr. Božena Havelková
603 365 957
havelkovabozena@seznam.cz

Mgr. Eliška Kovářová
603 363 352
ekovarova@post.cz

Ekonom školy

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

Jídelna

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

Hlavní kuchařka: Jana Bártová

telefon: 546 220 532

 

 

Vedoucí vychovatelka

Mgr. Magda Mezníková
magda.meznikova@praminek.cz
605 518 696

2. oddělení
Heyrovského 11
773 899 611

4. oddělení
Heyrovského 13
773 899 615

Pedagogové

1.A, Mgr. Hana Hložková
hana.hlozkova@praminek.cz

2.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

3.A, Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

4.A, Mgr. Monika Jašková
denisa.blahova@praminek.cz

5.A, Mgr. Martina Pazderková
martina.pazderkova@praminek.cz

6.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

7.A, Mgr. Dagmar Rašovská
dagmar.rasovska@praminek.cz

8.A, Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D
marketa.kylouskova@praminek.cz

9.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Speciální pedagogové

 Mgr. Jolana Tejkalová
jolana.tejkalova@praminek.cz

 Ing. et Bc. Alena Bradáčová
alena.bradacova@praminek.cZ

 

Učitelé anglického jazyka

Mgr. Adéla Frimlová

adela.frimlova@praminek.cz

 Mgr. Hana Kučerová
hana.kucerova@praminek.cz

 

Učitelé španělského jazyka

 Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Ostatní učitelé 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ, ICT

katerina.bukovjanova@praminek.cz

Mgr. et Ing. Milica Vojtíšková, M, Př.

milica.vojtiskova@praminek.cz

Mgr. Jolana Tejkalová, TV
jolana.tejkalova@praminek.cz 

Mgr. Táňa Soto Janošová, NJ
tana.janosova@praminek.cz

Mgr. et Ing. Kateřina Brabcová, ICT
katerina.brabcova@praminek.cz 

Mateřská škola

Ptáčci

Heyrovského 11

Aneta Mitášová
Marcela Dědková

tel.: 773 899 608

e-mail: ptacci@praminek.cz

Koťátka

Heyrovského 11

Kamila Rampulová
Bc. klára Valešová

tel.: 773 899 609

e-mail: kotatka@praminek.cz

Rybičky

Čihadla 1

Andrea Pospíšilová
Dominika Zelinková

tel.: 773 899 617

e-mail: rybicky@praminek.cz

Dětská skupina

Žabky

Dita Francová
Lenka Závišková

tel.: 773 122 010

e-mail: zabky@praminek.cz

Želvičky

Dana Gricová

Natália Dvořáková

tel.: 773 122 012

e-mail: zelvicky@praminek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaroslav Kocián
gdpr@jkaccounting.cz
725 654 319
Datová schránka: mqhehgz

Dokumenty

Povinné informace

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2019/20

GDPR

Povinné informace

POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC

Share This