Aktuality

Úřední deska

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy

1. Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

A. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,

B. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz, (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)

C. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis 2020/2021“.

 

 2. Potřebné náležitosti k žádosti

A. Žádost o přijetí dítěte

  • Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Motivační dopis zdůvodňující výběr naší školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vašeho předškoláka, co očekáváte od školy, proč si myslíte, že bude ZŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Zároveň zde uveďte informaci o tom, zda byl v minulém školním roce Vašemu dítěti udělen odklad a do které spádové školy dle trvalého bydliště dítě patří.

B. Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Dokument ŽÁDOST O ODKLAD je ke stažení na www.praminek.cz v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).
  • Prostá kopie rodného listu.
  • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra k odkladu povinné školní docházky.
  • Doporučení ošetřujícího lékaře k odkladu povinné školní docházky.

 

3. Následující postup

Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vedení školy

Změna organizace zápisu do 1. třídy šk. roku 2020/2021

Na základě přijatého opatření MŠMT ČR, dostupného na této stránce, bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Kritéria pro přijetí dítěte k povinné školní docházce jsou uvedena na této stránce níže. 

Žádosti o přijetí dítěte přijímáme od 1. dubna do 16. dubna 2020.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Heyrovského 13,  Brno 635 00
+420 546 221 559
praminek@praminek.cz

IČ: 25348221
Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

Ředitelky o. p. s.

PaedDr. Božena Havelková
546 216 638, 773 122 022
bozena.havelkova@praminek.cz

Mgr. Eliška Kovářová
546 216 638
ekovarova@post.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Helena Hlouchová
546 221 559, 773 899 655
helena.hlouchova@praminek.cz

praminek@praminek.cz

Zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

Ekonom školy

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

Jídelna

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

 

vedoucí vychovatelka

Mgr. Magda Mezníková
magda.meznikova@praminek.cz
605 518 696

2. oddělení
Heyrovského 11
773 899 611

4. oddělení
Heyrovského 13
773 899 615

Pedagogové

1.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

2.A, Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

3.A, Mgr. Denisa Blahová
denisa.blahova@praminek.cz

4.A, Mgr. Eliška Bečková
eliska.beckova@praminek.cz

5.A, Mgr. Martina Pazderková
martina.pazderkova@praminek.cz

5.B, Mgr. Hana Hložková
hana.hlozkova@praminek.cz

6.A, Mgr. Dagmar Rašovská
dagmar.rasovska@praminek.cz

7.A, Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D
marketa.kylouskova@praminek.cz

8.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

9.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

 

 

Speciální pedagogové

 

Mgr. Jolana Tejkalová
jolana.tejkalova@praminek.cz

 

Ing. et Bc. Alena Bradáčová
alena.bradacova@praminek.cZ

 

 

Učitelé anglického jazyka

 

Mgr. Adéla Frimlová

adela.frimlova@praminek.cz

 

Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

 

Mgr. Eliška Bečková
eliska.beckova@praminek.cz

 

Anna Klečková
anna.kleckova@praminek.cz

 

Učitelé španělského jazyka

 

Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Ostatní učitelé 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ, ICT
katerina.bukovjanova@praminek.cz

 

Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D., Ch, F, M
marketa.kylouskova@praminek.cz

 

Mgr. Milica Vojtíšková, M, Př.
milica.vojtiskova@praminek.cz

 

Mgr. Jolana Tejkalová, TV
jolana.tejkalova@praminek.cz 

Mateřská škola

Ptáčci

Heyrovského 11

Aneta Mitášová
Marcela Dědková

tel.: 773 899 608

 e-mail: ptacci@praminek.cz

Koťátka

Heyrovského 11

Kamila Rampulová
Kateřina Prokopová

tel.: 773 899 609

 e-mail: kotatka@praminek.cz

Rybičky

Čihadla 1

Andrea Pospíšilová
Dominika Zelinková

tel.: 773 899 617

e-mail: rybicky@praminek.cz

Dětská skupina

Žabky

Dita Francová
Lenka Závišková

tel.: 773 122 010

 e-mail: zabky@praminek.cz

Želvičky

Dana Gricová

Natália Dvořáková

tel.: 773 122 012

e-mail: zelvicky@praminek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaroslav Kocián
gdpr@jkaccounting.cz
725 654 319
Datová schránka: mqhehgz

Dokumenty

Povinné informace

Zpracování údajů

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2019/20

Share This