Aktuality

Úřední deska

Organizační pokyny k zápisu dítěte do 1. třídy

1. Podání žádosti

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

A. do datové schránky školy – ID datové schránky: h29jtw7,

B. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu praminek@praminek.cz, (POZOR nelze zaslat jen prostý e-mail!)

C. poštou na adresu školy – v obálce označené „Zápis 2020/2021“.

 

 2. Potřebné náležitosti k žádosti

K zápisu zákonný zástupce přinese:

  • rodný list dítěte (v případě podání dálkovým způsobem zaslat prostou kopii, která musí být součástí spisu),
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ,
  • GDPR – informace o zpracování osobních údajů
  • EVIDENČNÍ LIST s vyjádřením lékaře o řádném očkování (netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání),
  • MOTIVAČNÍ DOPIS.

 

A. Dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

B. GDPR – informace o zpracování osobních údajů je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

C. Dokument EVIDENČNÍ LIST je ke stažení na praminek.cz v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA – DOKUMENTY (je umístěno až na konci stránky).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

D. MOTIVAČNÍ DOPIS zdůvodňující výběr naší mateřské školy a popisující Vaše očekávání. Krátce zde, prosím, představte svoji rodinu a Vaše dítě, co očekáváte od mateřské školy, proč si myslíte, že bude MŠ Pramínek vyhovovat Vašemu dítěti, co byste mohli škole v rámci spolupráce nabídnout, jak se projevuje Váš zájem o inovativní vzdělávání. Uveďte, které pracoviště preferujete (Čihadla 1, Heyrovského 11) a z jakého důvodu. Konečné rozhodnutí o rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je v kompetenci pedagogické ředitelky. Pokud se jedná o dítě s povinnou předškolní docházkou, pak uveďte, do které spádové mateřské školy dle trvalého bydliště dítě patří.

 3. Následující postup

Po podání žádosti Vám bude zaslána informace o přidělení registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Vedení školy

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Heyrovského 13,  Brno 635 00
+420 546 221 559
praminek@praminek.cz

IČ: 25348221
Bankovní spojení: Komerční banka  č. ú. 27-0435680287/0100

Ředitelky o. p. s.

PaedDr. Božena Havelková
546 216 638, 773 122 022
bozena.havelkova@praminek.cz

Mgr. Eliška Kovářová
546 216 638
ekovarova@post.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Helena Hlouchová
546 221 559, 773 899 655
helena.hlouchova@praminek.cz

praminek@praminek.cz

Zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

Ekonom školy

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

Jídelna

Olga Vašková
546 221 559
olga.vaskova@praminek.cz

 

 

vedoucí vychovatelka

Mgr. Magda Mezníková
magda.meznikova@praminek.cz
605 518 696

2. oddělení
Heyrovského 11
773 899 611

4. oddělení
Heyrovského 13
773 899 615

Pedagogové

1.A, Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

2.A, Mgr. Markéta Hulánová
marketa.hulanova@praminek.cz

3.A, Mgr. Denisa Blahová
denisa.blahova@praminek.cz

4.A, Mgr. Eliška Bečková
eliska.beckova@praminek.cz

5.A, Mgr. Martina Pazderková
martina.pazderkova@praminek.cz

5.B, Mgr. Hana Hložková
hana.hlozkova@praminek.cz

6.A, Mgr. Dagmar Rašovská
dagmar.rasovska@praminek.cz

7.A, Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D
marketa.kylouskova@praminek.cz

8.A, Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

9.A, PhDr. Andrea Kousalová
andrea.kousalova@praminek.cz

 

 

Speciální pedagogové

 

Mgr. Jolana Tejkalová
jolana.tejkalova@praminek.cz

 

Ing. et Bc. Alena Bradáčová
alena.bradacova@praminek.cZ

 

 

Učitelé anglického jazyka

 

Mgr. Adéla Frimlová

adela.frimlova@praminek.cz

 

Ing. et Mgr. Renata Štíbalová
renata.stibalova@praminek.cz

 

Mgr. Eliška Bečková
eliska.beckova@praminek.cz

 

Anna Klečková
anna.kleckova@praminek.cz

 

Učitelé španělského jazyka

 

Mgr. Michaela Hrubá
michaela.hruba@praminek.cz

 

Ostatní učitelé 

Mgr. Kateřina Bukovjanová, ČJ, ICT
katerina.bukovjanova@praminek.cz

 

Mgr. Markéta Kyloušková, Ph.D., Ch, F, M
marketa.kylouskova@praminek.cz

 

Mgr. Milica Vojtíšková, M, Př.
milica.vojtiskova@praminek.cz

 

Mgr. Jolana Tejkalová, TV
jolana.tejkalova@praminek.cz 

Mateřská škola

Ptáčci

Heyrovského 11

Aneta Mitášová
Marcela Dědková

tel.: 773 899 608

 e-mail: ptacci@praminek.cz

Koťátka

Heyrovského 11

Kamila Rampulová
Kateřina Prokopová

tel.: 773 899 609

 e-mail: kotatka@praminek.cz

Rybičky

Čihadla 1

Andrea Pospíšilová
Dominika Zelinková

tel.: 773 899 617

e-mail: rybicky@praminek.cz

Dětská skupina

Žabky

Dita Francová
Lenka Závišková

tel.: 773 122 010

 e-mail: zabky@praminek.cz

Želvičky

Dana Gricová

Natália Dvořáková

tel.: 773 122 012

e-mail: zelvicky@praminek.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Jaroslav Kocián
gdpr@jkaccounting.cz
725 654 319
Datová schránka: mqhehgz

Dokumenty

Povinné informace

Výroční zpráva 2013/14

Výroční zpráva 2014/15

Výroční zpráva 2015/16

Výroční zpráva 2016/17

Výroční zpráva 2017/18

Výroční zpráva 2018/19

Výroční zpráva 2019/20

GDPR

Povinné informace

INFORMAČNÍ POVINNOST COVID TESTOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ŽÁCI

ZPRACOVÁNÍ GDPR COVID ZAMĚSTNANEC ŠKOLA

Share This