Pramínek byl, je a bude Světová škola – obhájili jsme titul

O tom, že je už od dob svého založení Pramínek “světová škola” svědčí určitě to, že se žáci i učitelé do školy těší, dbá se zde na přátelskou atmosféru, bezpečné prostředí a individuální přístup ke všem dětem. Děti se zde mohou učit naplno a s radostí. Pramínek drží krok s aktuálními trendy ve vzdělávání, na prvním místě je to, že učí děti, ne předměty. Také ctí zásadu, že rodina je součástí školy a bez vzájemné spolupráce kvalitní vzdělávání a výchovu zařídit nelze. Takové pojetí světovosti má v Pramínku dlouhou tradici. 

Titul Světová škola, který se opírá o splnění podmínek a kritérií daných pořádajícími organizacemi jako např. Arpok, Adra nebo Člověk v tísni, získal Pramínek v roce 2019. Tímto oceněním se v současné době pyšní 115 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie tohoto pojetí světovosti podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

To, že má tento titul Pramínek zaslouženě, je třeba dokazovat nejen každodenní výukou, ve které jsou přítomna globálně-rozvojová témata, ale také pravidelnými zprávami a audity ze strany titul udělujících organizací. Letos jsme tak měli příležitost před auditorkou Světové školy za každou třídu prezentovat, jak s globálně-rozvojovými tématy pracujeme. 

Prvňáci vybrali pro svou prezentaci Den rodiny, kdy se zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, zástupci druhé třídy mluvili o tom, jak v každé třídě každý rok probíhá evaluace toho, jak se děti ve škole cítí bezpečně, co jim vyhovuje, nevyhovuje a kde by viděli prostor pro celkové zlepšení prostředí školy. Třetí a čtvrtá třída prezentovala, jak společně připravovala stezku pro spolužáky a širší veřejnost zaměřenou na třídění odpadu. Mluvili také o tom, kolik se jim podařilo vydělat peněz na Zimním pramínkování a jakým způsobem vybírali projekty a organizace, které vybranými penězi podpoří. Páťáci prezentovali zapojení do projektu Marry Meals, organizace, která podporuje obědy a výživu pro děti v rozvojových zemích. Šestá a devátá třída mluvila o tom, jak na vánoční jarmark vyráběli přírodní kosmetiku, čokoládu a další výrobky, jejichž prodejem vydělali peníze, které věnovali organizaci pomáhající rodinám na území Ukrajiny. Sedmá třída prezentovala dlouhodobý projekt Náš les, díky kterému se jim podařilo naprosto proměnit jedno konkrétní území v blízkém okolí naší školy, kde vysázeli stromy, vybudovali oplocenky, instalovali ptačí budky i informační tabuli. Osmá třída prezentovala to, jak se jim podařilo virtuálně navštívit elektrárnu ČEZ, zopakovat a rozšířit si tak své povědomí o tom, jak nakládat s elektrickou energií. 

Být v síti Světových škol je fajn, protože nám to nabízí řadu podnětů a příležitostí, jak pomáhat konkrétním lidem a projektům kolem nás. O globálně-rozvojových tématech se nejen učit, ale žít je. A to i když je nám teprve sedm, deset nebo patnáct let. 

Kateřina Bukovjanová, učitelka ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.   

Share This