Aktuality

Vánoční čas v Rybičkách

V prosinci se toho v naší třídě dělo opravdu hodně! S dětmi jsme si povídali o adventu a dolepovali s nimi nálepky do našeho školkového adventního kalendáře, v pátek před svátkem svatého Mikuláše přišly do školky děti přeměněné v andílky a...

číst více

Vánoční čas v Rybičkách

V prosinci se toho v naší třídě dělo opravdu hodně! S dětmi jsme si povídali o adventu a dolepovali s nimi nálepky do našeho školkového adventního kalendáře, v pátek před svátkem svatého Mikuláše přišly do školky děti přeměněné v andílky a...

číst více

Mateřská škola Pramínek

Mateřská škola Pramínek funguje od roku 2001 pod komplexem mateřské a základní školy, kde probíhá vzdělávání podle programu Začít spolu. Zřizovatelem školy je ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s, která vznikla v roce 1997.

   

  Principy vzdělávání dětí v MŠ
  • dostatečné množství zážitků, názorných pomůcek, aby se na vzdělávací aktivity zapojilo co nejvíce smyslů
  • rozvoj komunikace prostřednictvím zařazování prvků dramatických včetně her námětových, tvořivých, konstruktivních a slovních
  • prostory jsou upraveny pro činnosti v centrech aktivit
  • denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla
  • prodlužování pobytu dětí venku, při vhodném počasí přesunutí činnosti ze třídy na zahradu
  • zaměření se na větší samostatnost dětí v obsluze při chystání jídla a stolování
  • všichni zaměstnanci školy pracují na vytváření laskavého a vlídného prostředí
  • důraz je kladen na respektující způsob komunikace k dospělým i k dětem
  • nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí – popř. i za spoluúčasti rodičů
  • respekt k individualitě dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání individuálních potřeb, zájmů a možností dětí, dbají na celkovou individualizaci v přístupu k dětem, na oceňování jejich osobních pokroků ve vývoji a vzdělávání
  • učíme děti chápat zodpovědnost za své jednání, necháváme jim pocítit přirozené následky a poskytujeme zpětnou vazbu
  • věkově smíšené třídy dětí s počty dětí odpovídajícími prostorovým možnostem jednotlivých tříd
  • vyvážený poměr spontánních a řízených činností
  • logopedickou prevenci zajišťuje speciální pedagog se zaměřením na logopedii
  • mimoškolní aktivity – lyžařská škola, bruslení, plavání, keramika či seznamování s cizím jazykem – jsou zajišťovány profesionálními odborníky

   

  Rodiče součástí školy
  • Mateřská škola podporuje aktivní spoluúčast rodičů. Rodiče se mohou účastnit různých aktivit a programů svých dětí, stejně tak nabízených neformálních setkání, která jsou pravidelně zařazena v průběhu školního roku.

   Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích svých dětí v rámci individuálních konzultací. Informovanost rodičovské veřejnosti zajišťují nástěnky v prostorách školy a webové stránky. V týdenních intervalech jsou informováni o obsahu vzdělávací práce (plán aktivit znázorněný v myšlenkových mapách a téma aktuálního integrovaného bloku) v jednotlivých třídách a stejně tak pravidelně jsou prezentovány výsledky vzdělávacích aktivit dětí v prostorách šaten dětí.

   Pro děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky jsou organizovány od listopadu do dubna edukativně stimulační skupiny, kterých se také aktivně účastní jejich rodiče. Obsah vzdělávání ve skupinách cíleně pracuje na vyrovnávání nerovnoměrného vývoje dětí a připravuje celou rodinu na vstup dítěte do primárního vzdělávání. Program skupin zahrnuje 10 lekcí.  Obsah jednotlivých lekcí zahrnuje základní oblasti pro úspěšné zahájení povinné školní docházky – jemná motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, časoprostorová orientace, základní matematické představy, řeč a myšlení.

    

  K čemu jsou děti vedeny
  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.
  Režim dne
  • 7.30 – 8.30: setkávání dětí ve třídě, volné hry dětí, pohybová chvilka, postupná svačina
  • 8.30 – 9.45: ranní kruh, činnosti v CA, reflexní kruh
  • 9.45 – 11.45: pobyt venku
  • 11.45 – 12.30: hygiena, oběd
  • 12.30 – 12.45: příprava na odpočinek
  • 12.45 – 13.15: odpočinek
  • 13.15 – 14.45: volné hry, klidné aktivity, postupná svačina
  • 14.45 – 16.30: volné hry, činnosti v CA, individuální práce s dětmi
  Organizace školního roku

  Zahájení školního roku 2020/2021 pondělí 1. září 2020

  Mimořádné „covidové“ dny volna vyhlášené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy   pondělí 26. října a úterý 27. října 2020

  Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020 (nabídka provozu MŠ)

  Vánoční prázdniny od pondělí 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021 (provoz MŠ uzavřen)

  Jarní prázdniny od pondělí 22. února do neděle 28. února 2021 (nabídka provozu MŠ)

  Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021 (nabídka provozu MŠ)

  Zápis  4.–5. 2021

  Hlavní prázdniny od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021 (provoz MŠ uzavřen)

  Prázdninový provoz bude upřesněn

  Zahájení školního roku 2020/2021 středa 1. září 2021

   

  Státní svátky: 28. září 2020, 28. říjen 2020, 17. listopad 2020, 2. duben 2021, 5. duben 2021, 1. květen 2021, 8. květen 2021  (provoz MŠ uzavřen)

   

  Třídy

  Motto školního roku 2020/2021: 

  „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   

  Čihadla 1

  Třídní učitelka: Andrea PospíšilováDominika Zelinková

  Asistent pedagoga:  Kamila Vaňkovská

  Počet dětí: 22

  Provoz: 7:00–17:00

  Telefon: 773 899 617

   

  Mateřská škola má oplocenou zahradu s pískovištěm, ze tříd je přímý vstup na venkovní terasu, která je se zahradou propojena.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ. Na pracovišti Čihadla 1 je školní jídelna – výdejna.

  Aktuality Rybičky

  Motto školního roku 2020/2021:

  „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

  Heyrovského 13

  Třídní učitelka: Aneta Mitášová, Marcela Dědková

  Asistent pedagoga: Mária Stejkorová

  Škoní asistent: Veronika Jakubcová

  Počet dětí: 24

  Provoz: 7.00–17.00

  Telefon: 773 899 608

   E-mail: praminek.ptacci@seznam.cz

  Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

  Aktuality Ptáčci

  Motto školního roku 2020/2021: 

  „Chraňme sebe, ochráníme naši planetu“ 

   

  Heyrovského 13

  Třídní učitelka: Kamila Rampulová, Bc. Kateřina Prokopová

  Počet dětí: 14

  Provoz: 7.30–16.30

  Telefon: 773 899 609

   E-mail: praminek.kotatka@seznam.cz

   

  Mateřská škola má rozlehlou zahradu (3 000 m2) osázenou množstvím vzrostlých stromů se zabudovaným pískovištěm, altánkem, sestavou herních i zahradním domkem, který slouží k ukládání hraček na zahradu.

  Strava dětí je zajištěna vlastní kuchyní, která je umístěna v budově Heyrovského 11 a zajišťuje stravování pro děti MŠ i ZŠ.

  Aktuality Koťátka

  Prázdninový provoz 27. 7. – 7. 8. 2020

  Denní provoz: 7.00 – 17.00

  Školné: 950 Kč/týden

  Stravné: 165 Kč/týden

  Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do:

   3. května 2020

  Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

  Platba za dva týdny docházky: školné 1 900 Kč, stravné 330 Kč.

  Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Pokud je dítě přihlášené na jeden týden, uveďte termín.

  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Bližší informace podá Olga Vašková, tel. 546 221 559

   

  Prázdninový provoz 27. 7. – 7. 8. 2020

  Denní provoz: 7.00 – 17.00

  Školné: 600Kč/týden

  Stravné:

  • dítě do 7let 165Kč/týden
  • dítě nad 7 let 190Kč/týden

  Přihlášení dítěte k prázdninovému pobytu proběhne formou úhrady školného a stravného převodem na stejný účet jako platíte školné a stravné do:

   3. května 2020

  Úhrada do tohoto termínu je předpokladem pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu.

  Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Pokud je dítě přihlášené na jeden týden, uveďte termín.

  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Bližší informace podá Olga Vašková, tel. 546 221 559

  Prázdninový provoz 27. 7. – 7. 8. 2020

  MŠ Heyrovského 11

  Denní provoz: 7.00 – 17.00

  Školné: 600Kč/týden

  Stravné:

  • dítě do 7let 165Kč/týden
  • dítě nad 7 let 190Kč/týden

  Podání přihlášky k prázdninovému pobytu proběhne v týdnu:

   11. – 15. května 2020

  Přihláška k prázdninovému pobytu s dokumentem k ochraně osobních údajů je ke stažení v sekci Dokumenty (na konci stránky).

  Vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému pobytu (součástí je GDPR) a lékařem potvrzený Evidenční list (získáte na vyžádání v mateřské škole, kam dítě ve školním roce dochází) vhodíte do schránky MŠ, která je umístěna na Heyrovského 11, na dveřích u vstupu do kuchyně školy.

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, pokyny k platbě školného a stravného obdržíte poštou do 22. 5. 2020.

  Bez lékařem potvrzeného Evidenčního listu nebude dítě přijato.

  V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se stravné a školné nevrací.

  Bližší informace podá Olga Vašková, tel. 546 221 559

  Kalendář

   

  • Dnes

   0

  •  

  •  

  •  

  •  

  • Program

  • Měsíc

  • Týden

  • Den

  • Mřížka

  • Box Grid

  • Mapa

   • Program

   • Měsíc

   • Týden

   • Den

   • Mřížka

   • Box Grid

   • Mapa

   Kalendář
    Kategorie
     Organizátor
      Místo konání

      Zobrazit více

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      DN_T

      Na tento den nemáte žádné události

      Zobrazit více

      Nemáte žádné události pro tento měsíc

      Zobrazit více

      Nemáte žádné události pro tento měsíc

      Nemáte žádné události

      stec_replace_image
      stec_replace_icon

      stec_replace_summary

      stec_replace_desc_short
      0d 0h 0m 0s
      Již proběhlo
      Probíhá

      stec_replace_location

      stec_replace_timespan

     • stec_replace_icon

      stec_replace_summary

      stec_replace_date stec_replace_location

      stec_replace_desc_short

     • Submit an event

      Kliknutím zadejte vlastní událost

      Event Details

      Insert new Organizer

      Jméno

      O

      Contact e-mail

      Odkazy na sociální sítě

      -

      Date & Time

      By day:
      Opakovací mezera:
      Opakování končí dne:
      Date exception:

      Guests & Schedule

      Guest

      Jméno

      O

      Odkazy na sociální sítě

      Časový rozvrh

      Datum a čas

      Jméno

      Ikona

      Color

      Podrobnosti

      Additional Information

      Author Information

     • stec_replace_summary

      Čeká na schválení


     • stec_replace_tags
      Pozván
      stec_replace_icon
      stec_replace_summary stec_replace_short_desc
      Již proběhlo
      Probíhá
      stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
      stec_replace_image
      stec_replace_icon
      stec_replace_date_big
      stec_replace_date
      stec_replace_tags
      stec_replace_summary
      stec_replace_short_desc
      • Informace o události

      • Místo konání

      • Program

      • Hosté

      • Účast

      • Předpověď

      • Komentáře

      stec_replace_tags

      stec_replace_summary

      stec_replace_description
      • stec_replace_title
       Organizátor stec_replace_event
       stec_replace_about
       stec_replace_social
      • 0

       days

      • 0

       hours

      • 0

       minutes

      • 0

       seconds

      • Zúčastnit se

      • Odmítnout

      Událost již proběhla

      Událost probíhá

      Přílohy

      Uložit do Google kalendáře

      Místo konání

      stec_replace_location

      Navigovat

      Navigovat

      Nemůžu najít cestu!

      Podrobnosti

      stec_replace_details

      Žádný časový rozvrh

      stec_replace_date stec_replace_time
      stec_replace_title
      stec_replace_desc
      stec_replace_avatar
       stec_replace_social

      stec_replace_name

      stec_replace_about

      Jste pozván/a na tuto událost!
      Places left: 0

      • Zúčastnit se

      • Odmítnout

      • stec_replace_name
        stec_replace_status

       stec_replace_name

       stec_replace_people

      Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

      Zpráva o počasí

      Dnes stec_replace_today_date

      stec_replace_today_icon_div

      stec_replace_current_summary_text

      stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

      Vítr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

      Vlhkost stec_replace_current_humidity %

      Pocitově stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

      Předpověď

      Datum

      Počasí

      Teplota

      stec_replace_date

      stec_replace_icon_div

      stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

      stec_replace_5days

      Dalších 24 hodin

      Funguje díky Forecast.io

      Galerie

      Dokumenty

      Školní řád MŠ Heyrovského

      Školní řád MŠ Čihadla

      Vzdělávací program MŠ

      Zpracování údajů

      Inspekční Zpráva ČŠI

      Žádost o přijetí do MŠ

      Prohlášení k očkování

      Prázdninový pobyt

      ŠŘ - příloha 1 Heyrovského 11

      ŠŘ - příloha 1 - Čihadla

      Share This