Vzděláváme společně III.

Naše škola realizuje projekt Vzděláváme společně 3, reg. č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018364 podpořený z výzvy MŠMT. 

Projekt je zaměřen na:

  • MŠ: personální podpora – školní asistent MŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, projektové dny ve výuce
  • ZŠ:  personální podpora – školní asistent ZŠ,  sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, projektové dny ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub a klub ICT  

Hlavní cíle projektu

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Share This