Vzděláváme společně II.

Naše škola realizuje projekt Vzděláváme společně II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011400 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

  • MŠ: personální podpora – školní asistent MŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogů).
  • ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –vzdělávání pedagogů, extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu, spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavní cíle projektu

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Share This