Želvičky  v listopadu

V listopadu jsme si s tetami povídali, že v elektrické zásuvce bydlí paní Elektřina a postavili jsme si s tetami obdobu elektrického vláčku.

Malovali jsme si vodovými barvami a objevili jsme novou výtvarnou techniku, zvanou „frotáž“. Za pomocí ní jsme si hezky obkreslili různé tvary různými barvičkami. Navštívili nás pejsci se svými cvičiteli v rámci canisterapie. Moc se nám to líbilo a za dohledu tet a cvičitelů jsme si vyzkoušeli s pejsky zábavná cvičení.

Také jsme si hodně četli a opakovali si všechno z předchozích týdnů. Tancovali jsme a někteří z nás si sami od sebe našli své místo v roli hudebníka.

Natália Dvořáková, chůva DS Želvička

Share This