Středověký den v Pramínku

Jak oslavit konec pololetí čtvrté třídy? Člověka s fantazií, ale i toho bez, by jistě napadlo ledacos, ale přijít s nápadem uspořádat středověkou hostinu v dobových kostýmech, s hudbou i zábavou v tomto stylu se mohl zrodit snad jen v Pramínku. Celá čtvrtá třída je tematicky zaměřena na putování českou historií od počátků osidlování až po nástup Marie Terezie na trůn.V pololetí tedy najdeme na stěnách třídy vyobrazeny nejen všechny Přemyslovce a Lucemburky, ale také gotické vitráže oken, modely rotund i Karlova mostu a řadu dalších detailů, které připomínají že naše čtvrťata jsou v historii a jejích příbězích jako doma.  

Poslední lednový den do třídy nevstupovali žáci a žákyně, ale pážata, rytíři, mniši, děvečky, princezny, králové i šašci. Každý si zvolil své nové jméno většinou s řádným přízviskem a slavnostně byl uveden k bohatě prostřenému stolu, na kterém nechyběla “holoubata”, poctivý chleba, slavnostní koláče, ani víno. Po jídle, mezi jídlem a před dalším jídlem se tancovalo, hrály se hry, plnil se středověký kvíz, který si děti samy pro sebe připravily. Nechybělo ani modlení a psaní pravými brky. Nakonec došlo i na to vysvědčení. To ale dostal jen ten, kdo si rozluštil svůj monogram ve středověkém písmu. Ostatní text vysvědčení už byl ale srozumitelný a psaný dle regulí zákona. 

Za skvělou středověkou atmosféru patří velký dík nejen třídní učitelce Markétě Hulánové a její asistentce Kláře Hálové, ale především všem dětem ze čtvrté třídy a jejich rodičům. Veškeré kostýmy byly propracované do nejmenších detailů, občerstvení bylo víc než dokonalé. Je vidět, že nejen učení, ale i stylová oslava prožitkem je něco, co do Pramínku patří. Další jízdu novověkem až do konce 18.století ve druhém pololetí můžeme pramínkovským čtvrťatům jen závidět. Anebo se jimi volně inspirovat.

 

Kateřina Bukovjanová

Share This