Otevřené školy

Projekt SBOŠ – Síť brněnských otevřených škol vychází ze závěru strategického dokumentů statutárního města Brna „Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku 2013“ a z materiálu schváleného KVV ZMB – program podpora města při vzniku otevřené školy – centra vzdělanosti.

Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávní volného času celých rodin včetně seniorů, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, zlepšování klima ve škole, sportovně – kulturně zábavných aktivit, aj. Více nahttp://www.otevreneskoly.cz/main.htm

Naše škola je členem SBOŠ od roku 2012.

Škola v rámci navržených aktivit pravidelně realizuje pro žáky a veřejnost 

 • Sportovní kroužek, kroužek florbal, jednodenní lyžařské výjezdy
 • Klub deskových her
 • Podzimní a jarní Dny rodiny v každé třídě
 • Posada – mexická oslava Vánoc
 • Kulturní akce: Zimní pramínkování, Společenský večer
 • Karneval
 • Pohádková školička
 • Zahradní slavnost

Škola se v rámci aktivit pořádaných SBOŠ pravidelně účastní

 • Soutěže v deskových hrách v rámci SBOŠ
 • Turnaje ve florbalu mezi školami zapojenými do SBOŠ
 • Plaveckých závodů mezi školami zapojenými do SBOŠ

Klub deskových her

V Klubu deskových her se scházíme každou poslední středu v měsíci v čase od 13.30 hodin od 15.00 hodin. Místem setkání je 6. třída na základní škole Heyrovského 13. Klub deskových her vede pan učitel Jakub Niesner. Žáci, kamarádi, rodiče i prarodiče si mohou přijít společně zahrát deskové hry, které jsme zakoupili díky zapojení do projektu Síť brněnských otevřených škol. Vítězové školního kola turnaje v deskových hrách postoupí do městského kola, kde se potkají s ostatními soutěžícími ze škol, které jsou také zapojené do projektu Sítě brněnských otevřených škol.

Share This