Zahrada s přírodními prvky ZŠ Pramínek

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Pramínek                                         

Registrační číslo: 1190700468

Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výuku a výchovu žáků ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila, kromě funkce výukové a relaxační, funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 listnatý strom (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnout žákům praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – jezírko, expozice vodních a bahenních rostlin, expozice vodního hmyzu, expozice léčivých a aromatických bylin, hudební nástroj z dutého kmene, králikárna, přístřešek z přírodního materiálu a chýše.

Share This