Zářijové stopy páté třídy

Po prázdninách jsme se sešli všichni ve zdraví. To je super! Méně super už je, že je po prázdninách. Přesto se vydáváme na cestu kolem světa s některými historicky významnými cestovateli jako je Marco Polo, Kryštof Kolumbus, Roald Amundsen, James Cook nebo Emil Holub. Abychom se na daleké cestě nenudili, čteme si příběh na pokračování o bílé dívce Midži a těšíme se na třídenní tvořivou dílnu Kamishibai s paní Nori. Pohádky, které jsme vymysleli, nakreslili a na konec i představili, se všem moc povedly. Některé se víc hodily pro malé děti a jiné zas pro nás starší.  

Výukový program na nové zahradě U Řeky jsme si užili. Nejlepší bylo malování hlínou na obličej.

Renata Štíbalová, třídní učitelka 5. třídy

Share This