Vánoční jóga

V letošním roce před vánočními prázdninami jsme se rozhodli s naší 9. třídou trošku zvolnit.  V dubnu je čekají přijímací zkoušky. Jak jsem se již přesvědčila několik let zpětně, je to pro žáky vždy velmi náročné období, které přináší mnohdy také velké psychické vypětí. 

Proto se s nimi snažíme pracovat tak, abychom dbali i na tuto stránku. Místo klasického posezení u vánočního stromečku s cukrovím, dárky a filmem jsme navštívili jógové studio Vedayoga.

Zde byl dle domluvy pro žáky nachystán workshop. Lektorka si přála žáky rozdělit na holky a kluky a vedla s nimi jógové lekce odděleně. Holky se učily plný jógový dech, naučily se zjednodušený pozdrav slunce, kde se detailně soustředily na správné provedení daných jógových pozic. Lekci měly ukončenou delší relaxací.

Pro kluky bylo jógové cvičení po domluvě s lektorkou zaměřené zejména na protažení, které je velmi potřebné pro sportovce a v současné době stále často opomíjené, což kluci i potvrdili. Naučili se tak pozice, které mohou provádět sami po náročném tréninku, které často absolvují a předejít tak možnému zranění. Jógové dýchání a závěrečné zklidnění bylo kratší, kluci jsou v naší třídě přece jen živější než holky.

Po malé pouze a občerstvení byla ještě možnost vyzkoušet acroyogu. Ta byla již velmi náročná, ale přesto můžete na fotografii vidět, že i tuto výzvu některé dívky zvládly úžasně.

Plní dojmů a nových zážitků jsme se vydali do školy, kde jsme stihli i rozbalení dárků pod stromečkem a užili si ještě chvilku i klasickou vánoční atmosféru ve škole.

Markéta Kyloušková, třídní učitelka 9. třídy

Share This