Mladý chemik 2022/2023

V letošním roce se opět naše škola účastnila inspirativní chemické soutěže Mladý chemik. Velkým osvěžením akce bylo to, že se konečně po 2 letech online konala na SPŠCH v Brně.

Ze školního kola postoupily dvě dívky, které zvažují podání přihlášek na tuto školu, proto bylo úžasné, že si mohly detailně prohlédnout prostory školy. SPŠCH totiž tuto soutěž organizuje pro Jihomoravský kraj a ujímá se toho každý rok velmi důkladně.

 Žákyně tedy kromě písemného testu viděly chemické pokusy FCH VUT v Brně (nový partner soutěže), dále chemickou show SPŠCH, která byla opět excelentní. Potom je čekala exkurze po škole, kterou prováděli vybraní studenti a seznámili soutěžící nejen s rozsáhlými bohatě vybavenými prostory laboratoří, ale také i s obory, které se na této škole studují, jaké předměty, v jakém ročníku mají a s jinými praktickými informacemi.

Holky v soutěži sice dál již nepostoupily, ale kromě informací o studiu na této škole si odnesly také 5 bodů k přijímacím zkouškám, v případě podání přihlášky na SPŠCH Vranovská v Brně.

Markéta Kyloušková. třídní učitelka 9. třídy

Share This