Indiáni a zářijové stopování v přírodě

Malí velcí indiáni se v září potýkali s nelehkým úkolem. S mapami a orientací ve svém blízkém okolí. Aktivity byly občas náročné, ale děti neztrácely optimismus a směle se se vším popraly. Zjistily, k čemu nám jsou světové strany, jak a na čem je dokážeme jednoduše najít. V centrech pobíhaly po zahradě kolem školy a zakreslovaly mapu školy, světové strany, pozorovaly slunce a snažily se podle něj správně určit směr. Zároveň se druháci naučili číst v mapách a orientovat se podle legendy, do které si zaznamenávali symboly užívané v mapě. To prakticky využili při vědeckém průzkumu bystrckého okolí a hledání významných míst, u nichž jsme se vždy chvíli zastavili a dověděli se spoustu zajímavostí. Všechno naše snažení jsme zúročili při tvorbě plakátů bystrckých NEJ, portrétů osobností spjatých s Bystrcí a v tvořivém psaní v dopise pro naši školu Pramínek.

Libuše Barvíková, třídní učitelka 2. třídy

Share This