A začínáme…

Druhý čtvrtek v září byl prvním dnem zasedání Žákovského parlamentu tohoto školního roku. Zástupci tříd I. stupně se sešli ve třídě 4.B., kde zasedání parlamentu již tradičně probíhá. Mezi starými tvářemi se objevili nováčci ze druhé třídy a také pár dalších dětí, které projevily zájem letos v parlamentu pracovat. Všichni podepsali smlouvu, kterou se zavazují chovat a jednat jako zástupci parlamentu. Následovaly seznamovací aktivity a zprovoznění Krabice splněných přání, která byla pět umístěna do jídelny školy.

Hana Hložková, třídní učitelka 4.B 

Share This