Bioskop – za svědky dávné minulosti

První výukový program, který letos děti ze 4.B navštívily, byl program v Bioskopu s názvem Za svědky dávné minulosti. Program skvěle shrnul opakovací učivo ze 3. třídy – od vzniku planety Země až do čtvrtohor. Velmi poutavou formou se děti přenesly mezi dinosaury , kapradiny a trilobity. Každý si trilobita nakreslil, složil z něho puzzle a vyrobil sádrový odlitek. Ve skupinkách mohly děti pozorovat otisky rostlin v kamenech a další zajímavosti. Program byl pro děti velmi atraktivní, můžeme všem doporučit.

Hana Hložková, třídní učitelka 4. B

Share This