Zima u Želviček

V listopadu jsme dětem vyrobily ze společně nasbíraných kaštánků zvířátka k radosti i hrám. Děti malovaly barevné podzimní stromy, osvojovaly si názvy některých barev, ale ty se ještě doučí v mateřské škole. Přijel Martin na bílém koni a jeho husy a také jsme se společně fotografovali.

V prosinci k nám přišel na návštěvu Mikuláš s andílkem a napadl nám první sníh, kdy jsme si ho krásně užili. Děti vyráběly společně s chůvami dekorace na Vánoce.

Průběžně ke hrám každý den přidáváme tance a pohyb. Seznamujeme se s počítáním (pojmy mnoho – málo, velký – malý, kdo zvládá, také počítá), trénujeme názvy dnů v týdnu, jaké je počasí, co si oblékneme my, a také co oblečeme panenkám. V naší činnosti nechybí pozorování při vycházkách (stromů, dopravy). Učíme se chodit ve dvojicích po chodníku, zařazujeme jednoduché pohybové hry. V naší činnosti nechybějí pohádky, písně, říkadla, dramatizace, poznávání zvířátek, ovoce a zeleniny, členů rodiny (maminka, tatínek, babička, dědeček, bratr, sestra). 

Dochází k nám také logoped a do činnosti zařazujeme zábavná cvičení, abychom cvičili jazyk, postavení zubů a rtů, mimiku, dýchání. A hlavně se všichni máme rádi.

Dana Gricová, Natália Dvořáková, chůvy Želviček

Share This