Žáci ZŠ a MŠ Pramínek se i v loňském roce aktivně zapojili do sběru baterií

Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté, co doslouží. Bez pomoci by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.

Jako poděkování za spolupráci jsme od společnosti Ecobat obdrželi Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022. Dočtete se v něm, jaké množství odpadních baterií jste v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství druhotných surovin získaných jejich recyklací.

Sbírejme použité baterie i dál, má to smysl.

Share This