Návštěva SIMU Brno

V pátek 3. března jsme s dětmi páté a třetí třídy navštívili SIMU v Brně Bohunicích.

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory.  

A jak si děti návštěvu užily? 

To se dočtete v básni páťáků.

Martina Pazderková, třídní učitelka 5. třídy

Share This