Vědci ve výuce

Akademie věd ČR zareagovala úžasným způsobem na dlouhotrvající distanční výuku a rozhodla se zdarma poskytnout školám možnosti přednášek vědců přímo na online výuce.

V rámci podpory nadaných dětí na naší škole a dětí zajímajících se o fyziku či vesmír nad nad rámec ŠVP ZŠ jsem se rozhodla, domluvit návštěvu těchto vědců i k nám na naše online hodiny fyziky.

Během distanční výuky jsme uvítali v 8. třídě kosmického fyzika Ondřeje Santolíka s přednáškou: „Hudba sfér“. Žáci se aktivně zapojili do následné diskuze a obohatilo to jejich znalosti a vědomosti.

V 6. třídě přednášel ionosférický fyzik Jaroslav Chum: „Jak Slunce ovlivňuje Zemi a její blízké okolí“.

Do 7. třídy zavítala kosmická fyzička Ivana Kolmašová, která měla nakonec 2 přednášky: „Jak nenakazit mimozemšťana“ a „Putování za blesky napříč sluneční soustavou“. Ivana Kolmašová přednášela online, žáci již ale byli ve své třídě a vše sledovali na interaktivní tabuli. Paní Kolmašová viděla třídu pomocí vizualizéru.

Markéta Kyloušková, učitelka fyziky a chemie

Share This