Chemie za času Korony

V době distanční výuky byly nejprve pozastaveny všechny olympiády. Ostatní soutěže také neměly zcela obvyklý průběh. Nebylo tomu tak však na dlouhou dobu a organizátoři se rozhodli umožnit žákům soutěžit i v této nelehké době.

Protože v každém ročníku se našli nadšenci do chemie, kteří se rozhodli v tomto nelehkém, ale krásném oboru pokračovat, bylo důležité, je stejně jako i loňský rok podpořit.

Proto měli žáci možnost účastnit se tří chemických soutěží. Tyto soutěže kromě obohacení znalostmi a dovednostmi daleko za rámec ZŠ totiž žákům nesou mnohdy i bodové ohodnocení, které je velkým přínosem k přijímacím zkouškám. Zejména SPŠCH Vranovská nabízí velké bodové hodnocení v této oblasti a soutěže hrají velkou roli při přijímacím řízení.

Žáci měli možnost účastnit se chemické olympiády, Mladého chemika a Korchema.

Korchem je soutěž, která učí žáky velké samostatnosti, musí si hlídat termíny odevzdání soutěžních kol a také vše samostatně vkládat na webové stránky školy, přesně dle pokynů organizátorů. Toto byla v loňském roce slabina žáků. Letošní rok a distanční studium však žáky velmi zdokonalil v IT dovednostech a žákyně, účastnící se této soutěže letos, zvládala vše naprosto bez problémů a samostatně.

Mladý chemik je soutěž rozdělená do 3 kol. Školní kola psali žáci ve škole, vybrali se 3 nejlepší a ti postoupili do krajského kola. Krajské kolo již probíhalo distanční formou. Z krajského kola bylo ještě možné postoupit do kola regionálního. Účast našich žákyň končila v kole krajském, kde si vedly úspěšně.

Chemická olympiáda je dle mého názoru soutěž nejvíce náročná na dovednosti a vědomosti, ale také i na přípravu. Žáci musí hodně studovat nad rámec ZŠ a chemii se opravdu věnovat. Konzultují samozřejmě s vyučujícím chemie. Také je nedílnou součástí praktická část, která v sobě ukrývá náročnou přípravu s vyučujícím v laboratoři. Letošní ročník byl nachystán od organizátorů tak, že pokusy šly provádět v domácím prostředí na online konzultacích s vyučujícím.  Vše jsem s žáky detailně prošla a žáci si pak pod mým vedením pokusy provedli doma a vhodně vypracovali protokoly. Výpočty spojené s chemickou olympiádou jsme také na konzultacích procházeli, probírali, učili se, vysvětlovali a zkoušeli se zdokonalovat.

Účast žáků na soutěžích byla letos malá, těžko se hledala v tomto období motivace. Účast škol byla také menší, někteří učitelé, kteří běžně soutěže dělají, se letos z rozličných důvodů nezapojili.

Naše 2 žákyně a 1 žák si tak připsali velmi cenné body na přijímací řízení, pokusy je bavily, naučili se mnoho nových věci při samostudiu i při konzultacích. Někteří se velmi zdokonalili ve výpočtech z chemie, což jim také umožnilo hladší přestup na střední školu.

Markéta Kyloušková, učitelka chemie

Share This