Ukliďme Česko s prvňaty

Prvního dubna se prvňata s rodiči a sourozenci připojila do akce UKLIĎME ČESKO. Společně jsme se vydali posbírat nepořádek nejen kolem naší školy, ale také na oblíbená vycházková místa. Prošli jsme se kolem řeky po obou březích a došli jsme na hráz přehrady. Práce nám stále nestačilo, a tak jsme se vydali uklízet i dál. Vysmýčili kdejaký keř s puklicemi, kufrem, plechovkami, sklem a bohužel i injekční stříkačkou. Všichni ale byli uvědomělí a dávali na sebe pozor.

Moc děkuji panu Marčišákovi za organizaci a sehnání rukavic a pytlů na odpadky. Společnou pílí jsme pytlů naplnili opravdu hodně.

Děkuji i všem rodičům a dětem, které se s námi celé akce zúčastnili a pomohli tak udělat tak kolem sebe trochu krásněji.

Adéla Frimlová, třídní učitelka 1. třídy

Share This