Sportování s Pramínkem

Již počtvrté jsme se setkali na celoškolní akci na KáČaTech, která se konala 12. 9. 2023 od 15:00 do 19:00. Každým rokem je tato akce čím dál tím víc oblíbená. Setkávají se tu děti, rodiče i učitelé a prožívají společně zábavné a sportovní odpoledne. 

KáČaTa jsou velký areál u řeky Svratky se spoustou sportovních možností, takže se tu pochopitelně nikdo nenudil.

Den se vyvíjel suprově. Děti sportovaly a rodiče opékali špekáčky a pili limču a pivo. Hrál se tu ping-pong, nohejbal, volejbal, pétanque, badminton, jezdilo se na lodích a skákalo na slacklině. 

Ani letos nechybělo zahájení 2km orientačního běhu, po kterém následovalo vyhlášení prvního, druhého a třetího místa. Všichni účastníci ale i tak dostali perník. 

Chtěli bychom tímto poděkovat Jolaně Tejkalové za uspořádání akce na KáČaTech. A také bychom rádi poděkovali panu Ondřeji Hájkovi za orientační běh, který byl moc fajn. 

žáci 5. třídy ZŠ a MŠ Pramínek Brno, o. p. s.

Share This