Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Ředitelka školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech při přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT  č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tyto zásady v podobě Dodatku č. 1 ke školnímu řádu – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Share This