Přání ke Dni učitelů

Dovolte nám, abychom všem pedagogům Pramínku za zakladatelky-zřizovatelky školy popřály v souvislosti se Dnem učitelů.

V dnešní době, kdy jsme „v zajetí covid-19″, se věnují výuce svých dětí (MŠ) i žáků (ZŠ) s velkým nasazením, obětavostí, vytrvalostí, tvořivostí a úsměvem. Velmi si vážíme jejich práce pro ZŠ a MŠ Pramínek.

Do dalších dnů jim přejeme pevné zdraví, aby zvládali všechna úskalí a prožívali pouze šťastné dny. Děkujeme.

PaedDr. Božena Havelková, Mgr. Eliška Kovářová, zakladatelky a zřizovatelky ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.

Share This