Distanční výuka v Pramínku pohledem České školní inspekce

V březnu letošního roku si Česká republika připomněla rok od prvního uzavření škol v důsledku pandemie nemoci covid-19. Od té doby Česká školní inspekce pravidelně monitoruje dopady, které to má na oblast vzdělávání. 

V průběhu třetího březnového týdne se také v Pramínku konala tematická inspekční činnost ČŠI, která byla zaměřena na způsoby vedení distanční výuky. Cílem této činnosti ČŠI bylo sbírat data o průběhu distanční výuky, o nástrojích, které se používají pro synchronní a asynchronní výuku. Paní inspektorka i pan inspektor při ukončovacím rozhovoru označili zhlédnuté hodiny jako nadprůměrné

Na on-line hodinách 1. stupně a 2. stupně bylo oceněno to, že jsou žáci maximálně aktivizováni, jsou vedeni ve vysoké míře k sebehodnocení, a to i po dílčích činnostech. Žáci mají osvojené digitální kompetence na vysoké úrovni. Paní inspektorka a pan inspektor vyzdvihli dovednosti pedagogů v oblasti používání pestré škály aplikací, vysokou úroveň jejich digitálních kompetencí a nastavení pravidel pro nonverbální komunikaci při on-line výuce. 

Za naši silnou stránku bylo označeno vyvážené pojetí synchronní a asynchronní výuky a nabídka skupinových on-line konzultací, které podporují žáky při vypracovávání zadaných úkolů. 

Děkuji za vysoce profesionální přístup všem, kteří při on-line hospitacích a pohospitačních rozhovorech odvedli skvělou práci. Nesmírně si vážím pečlivosti, tvořivosti a sounáležitosti našich učitelů s Pramínkem. Moje velké poděkování patří kolegyním za věcné argumentace a podporu při přípravě rozvrhu hospitací a hovorech s inspektory. 

Více informací a podrobnější zprávy o šetřeních České školní inspekce v souvislosti s distanční výukou najdete na https://www.csicr.cz/.

Mgr. Helena Hlouchová, pedagogická ředitelka školy

Share This