Festival vědy 2022

Letos jsme znovu v prvním týdnu školy vyrazili s žáky 9. a 8. třídy na Festival vědy, který se poprvé konal na brněnském výstavišti. Celá akce tak nabrala větších rozměrů, byla propracovanější, zajímavější, zábavnější, kreativnější a bylo zde také zastoupeno více vědeckých či školních institucí.

Hlavní událostí bylo opět „divadlo vědy“, kde bylo možné vidět představení VIDA! Science centra, SPŠ chemické, Fakulty chemické VUT a Ústavu matematiky MU. Společně s 8. třídou jsme si užili vystoupení Fakulty chemické v Brně.  8. třída měla takto krásný úvod do chemie, což je pro ně nový předmět, který je od září čeká. 

V plánu jsme měli také navštívit letošní novinku, a to únikovou hru, které byla však k našemu velkému zklamání kvůli nemoci zrušena. Nicméně jako nápad nám to připadalo velmi dobré a je to pro nás inspirace na další roky.

Žáky nejvíce zaujaly pokusy s elektrostatikou, chemické pokusy Fakulty chemické a SPŠCH, dále elektronové mikroskopy.  Za povšimnutí určitě stál Archeologický ústav Brno, kde si mohl člověk poslechnout zajímavý výklad s praktickými ukázkami a posedět si u ohně. Toto stanoviště bylo velmi inspirativní i pro první stupeň ZŠ.

Za vyzdvižení určitě dle mě stojí i ZŠ Novolíšeňská, která si v rámci kroužku, který u nich na škole probíhá, připravila opravdu krásné optické klamy, které si mohli návštěvníci vyzkoušet a pochopit tak jejich fungování.

Celý festival probíhal nejen v pavilonu, ale i ve venkovních prostorech, což mu dodávalo na velké atraktivitě.

Příští rok se budeme těšit na další ročník.

Markéta Kyloušková, třídní učitelka 9. třídy 

Share This