Na KáČaTech to žilo

Čtvrtek 22. září 2022 se v naší pramínkovské škole nesl ve sportovním duchu. Žáky, pedagogy, rodiče i příznivce školy čekal již třetí ročník tradiční akce s názvem „KáčaTa“. 

Dopoledne v loděnici a rekreačním středisku KTL Brno KáČaTa v Komíně zahájili žáci druhého stupně, kteří společně se svými pedagogy prošli jednotlivými sportovními disciplínami jako byl volejbal, plážový volejbal, nohejbal, přehazovaná, stolní tenis, skok z místa i petanque. 

Nechyběly ani rafty na řece, ty si mnozí žáci vyzkoušeli poprvé v životě.  A že to byl zážitek! 

Nádherné místo v zeleni u řeky Svratky v Komíně, kde sídlí vodácký, lyžařský a turistický oddíl, všechny žáky i učitele vždy nadchne. A tak dopoledne zalité sluncem všem uteklo jako voda.  

Odpolední program od 15.00 hodin patřil žákům z prvního stupně, jejich rodinám i široké veřejnosti. Oficiální část zahájila jedna ze zakladatelek ZŠ a MŠ Pramínek, paní Božena Havelková, která stejně jako paní ředitelka Helena Hlouchová, všechny přítomné s úsměvem přivítala a popřála jim hezké sportovní klání a mnoho úspěchů nejen na hřišti. 

Také pro žáky z prvního stupně tu byla připravena stanoviště pro jejich sportovní vyžití. Jednalo se o kondiční trénink, stolní tenis, florbal, přehazovanou, volejbal, petanque, badminton, skok přes švihadlo, na řece na odvážlivce čekaly rafty s instruktory.

Velkým lákadlem pro děti a jejich rodiče byl orientační běh k rozhledně Holedná.  Organizátorem a koordinátorem orientačního běhu se stal  pan Ondřej Hájek, za což mu patří velký dík. 

Na trasu v délce 1,9 km postupně vybíhaly s radostí a odhodláním jak týmy složené pouze z dětí, tak týmy rodinné, mnohdy i s dětmi v předškolním věku.  Zaslouženou odměnu v podobě perníku s logem Pramínku obdrželi všichni účastníci běhu, nejlepší pak byli po skončení běhu oficiálně vyhlášeni.

Příjemné přátelské odpoledne zakončili rodiče a příznivci naší školy společně s dětmi u táboráku, kde si všichni mohli opéct špekáček a vyměnit si spolu dojmy z této sportovní akce. A věřte, že bylo o čem si povídat. 

Tak na shledanou zase za rok! Už teď se na vás na „KáČaTech 2023“ těšíme! 

Jolana Tejkalová

Share This