Barvení plamene kationty kovů

S žáky 8. třídy, kteří navštěvují volitelný předmět Přírodovědné praktikum jsme pro výuku anorganické chemie nachystali plamenové zkoušky vybraných kovů I. A a II. A skupiny.

Používali jsme pevné látky, které byly převedeny do roztoku. Pomocí drátku z kancelářské svorky namočené do příslušného roztoku jsme zkoušeli zbarvení plamene. Kationtů barvící plamen je poměrně hodně, každý ale barví plamen jinou barvou, proto je možné je takto identifikovat.

Nás zajímaly kationty alkalických kovů a kovů alkalických zemin, o kterých jsme se zrovna učili. Podařila se nám dokázat přítomnost sodíkového kationtu Na+ pomocí intenzivně žluté, kationtu draselného K+ růžovo fialovým zbarvením, kationtu vápenatého Ca2+ cihlově červeným zbarvením plamene.

Žáci byli při laboratorních úlohách velmi šikovní a přesní.

Markéta Kyloušková, učitelka fyziky a chemie

Share This