Finanční kompenzace školného v MŠ

Vážení rodiče, díky poskytnutí individuální dotace Magistrát města Brna na základě rozhodnutí Rady města Brna R8/076 bude za období, kdy je mateřská škola uzavřena prominuta část školného ve výši 1 600 Kč na jedno dítě. Částka Vám bude poukázána zpět na účet, ze kterého hradíte školné.

Share This