První školní týden

První školní den úterý 1. září 2020

První školní den, úterý 1. září, jsme se poprvé pro tenhle školní rok setkali s třídní učitelkou. Tenhle den jsme se seznámili s novými žáky, přišly paní ředitelky, které nás uvítaly do nového školního roku. Po tom všem jsme šli na oběd, kde byla krupičná kaše, na které jsme si moc pochutnali.

Druhý školní den středa 2. září 2020

 Další den byl také skvělý, protože jsme měli možnost prohlédnout si učebnice a zjistit si učivo na dalších 10 měsíců. Pak nám dala paní učitelka složky do všech předmětů kromě Tělesné výchovy, Výtvarné výchovy a Hudební výchovy.

Třetí školní den čtvrtek 3. září 2020

Rozdělili jsme se do skupinek a plnili jsme různé úkoly, logické, sportovní, jazykovědné a přírodovědné. Nakonec, až jsme měli hotové všechny úkoly, jsme mohli získat poklad, který byl plný sladkostí.

Čtvrtý školní den, poslední den prvního školního týdne, pátek 4. září 2020

4. září byl poslední den prvního školního týdne, ten den jsme šli na Laser game na ulici Hybešova a všichni jsme si to moc užili. Jeli jsme tam 30 minut tramvají číslo 1, ze zastávky Zoologická zahrada na zastávku Hybešova. Hráli jsme 2 hry. Byl to skvělý zážitek pro celou třídu, navíc jsme se poměrně hezky proběhli. Až jsme dohráli, tak jsme šli na zastávku a od zastávky jsme jeli tramvají číslo 1 zpátky do školy.

Václav Šauer, Maxmilian Kolář, žáci 8. třídy

Share This