Programy v Technickém muzeu Brno

5. září 2023 navštívila 8. třída dva programy v Technickém muzeu Brno. Oba programy byly velmi zajímavé. 

První program se jmenoval Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem. Putovní výstavu sestavila Nadace Sirius a má za cíl přiblížit zdravé populaci jak se žije osobám se zrakovým, sluchový a tělesným postižením. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se cestuje, když dobře neslyšíte nebo nevidíte anebo jste upoutaní na vozíku, vyzkoušeli si pomůcky, které nepatří do každodenního života lidí se zdravotním znevýhodněním. V expozici nechyběl ani model autobusu a temný tunel znesnadňující orientaci.

Druhý program byla dílna Tavíme a odléváme, která v muzeu volně navazuje na expozici Kovolitectví a Železářství. Lektor měl připravené nízkotavitelné kovy, ze kterých si žáci mohli odlít do forem figurky dle vlastního výběru. Vychladlý kov si poté opracovali a mohli odnést domů.

Share This