Pozvánka na on-line semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II) zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na následující on-line semináře:

ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

(schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

  • 9. února 2021 od 17:00 do 20:00
  • 11. března 2021 od 17:00 do 20:00

ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

(informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

  • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
  • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

(charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

  • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

Semináře proběhnou v letošním roce ON-LINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

Semináře jsou bezplatné.

Share This