Pilní Ptáčci během uzavření MŠ

I v těchto těžkých dnech děti z naší třídy pilně vyplňovaly pracovní listy, vyzkoušely si nabídnuté aktivity, učily se básničky k tématu. Rodiče vše zdokumentovali a posílali nám fotky. Z fotek byla vytvořena koláž a děti po příchodu do MŠ zhlédly snažení svých kamarádů. I navzdory přísným hygienickým pravidlům si děti užívají hry na školní zahradě, aktivity v kruhu a hry s kamarády.

Už teď se těšíme na první červnový den.

Aneta Mitášová, Ptáčci

Share This