PERGOLA PŘED PRVNÍ TŘÍDOU

V rychlém tepu a v krátkém čase před 1. třídou vyrostla pergola! 

ŽE BY SAMA? 

Všichni, kteří si na ní mákli, by možná řekli: „Kéž by!“ 

Dílo se podařilo za velké pomoci a neutuchajícího elánu rodičů letošních pramínkovských prvňáčků a podpoře městské části Bystrc.

DÍKY VŠEM, kteří se pod křídly pana Lukáše Žižky podíleli na stěhování materiálu, odstraňování starých konstrukcí, natírání nových trámů, upevnění nové pergoly, položení zastřešení, aj. V neposlední řadě velké DÍKY I VÁM, kteří jste celé dílo podpořili finančním darem! 

JSTE SKVĚLÍ!

Teď už zbývá si plnými doušky užívat venkovních prostor pod pergolou s dětmi ve vyučování, o přestávkách i ve družině.

S láskou Vaši prvňáčci

Share This