Mladý chemik 2023

Jako každý rok se naše škola účastní řady soutěží, které nejen rozvíjí žáky nad rámec výuky ZŠ, ale také výrazným způsobem zlepšují jejich šance na přijetí na vysněné školy. 

Jedna z nejlépe organizovaných soutěží je Mladý chemik. Tato soutěž je specifická zejména tím, že se zde mohou utkat pouze žáci ZŠ, nikoli gymnázií. Šance na úspěch jsou tedy vyrovnanější a férovější.

V letošním roce bylo druhé kolo opět pořádáno na SPŠCH Vranovské v Brně. Na tuto školu budou s největší pravděpodobností podávat přihlášky v letošním roce 3 žáci z 12. 

Kromě soutěže si žáci také měli možnost prohlédnout prostory školy, jejich skvěle vybavené laboratoře a zeptat se na dotazy týkající se budoucího studia přímo žáků daných oborů.

Na závěr byly nachystány zajímavé a efektní pokusy z chemie, kterými je SPŠCH v Brně proslulá.

Naši žáci: Ivana Zouharová, Ondřej Mitrenga a Antonín Borovec bohužel nepostoupili do 3. kola, ale i přesto je důležité ocenit jejich snahu pracovat nad rámec výuky ZŠ a něco nového se naučit. Vyzdvihla bych ještě Tondu, který se umístil v 2. kole z naší školy nejlépe. Ivanka a Ondra získali poměrně velký počet bodů k přijímacímu řízení.

Markéta Kyloušková, učitelka fyziky, chemie a matematiky

Share This