Inspirace z distanční výuky – online sborník prací žáků ZŠ a MŠ Pramínek

Díky vstřícnosti a kreativitě pramínkovských třídních učitelek jsme sesbírali práce žáků 1.–9. třídy z období distanční výuky a vznikl z toho pestrý sborník plný inspirace. Je to pouze ochutnávka toho, čemu se děti během distanční výuky věnovaly. Věříme, že i tak vám listování tímto sborníkem přinese radost a dobrou náladu.

Název COVIDNÍK je symbolický. Konkrétní příklady práce dětí je něco, CO VIDÍME, co můžeme zachytit a publikovat tady a teď. Ale to, co nevidíme, je všechno, co se skrývá za výsledky jejich práce. Může to být snaha a úsilí, nápady, ale i emoce a nálady. A to vše si při prohlížení a pročítání Covidníku můžeme připomínat.

Ať se vám COVIDNÍK líbí!

Share This