Halloween versus Dušičky

Rok se s rokem sešel a opět nastala doba Dušiček. A jak si s informacemi o tradicích Halloweenu a Dušičkách poradili páťáci?

Nejprve pomocí Rychlých špiónů zjistili, jaké téma je celé dopoledne bude provázet.

Zprvu se podivovali, proč jedno z ukrytých slov bylo „rohlík“. A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, když si po vzoru dušičkové tradice všesvatové pečivo upekli.

Pomocí textů o Halloweenu a Dušičkách se navzájem dozvěděli mnoho zajímavostí, které si porovnali pomocí Vennových diagramů.

Myslíte, že mají oba svátky něco společného?

No samo!

Halloween i Dušičky mají počátky u Keltů. Halloween, keltský lidový svátek se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Dušičková vzpomínka na všechny věrné zesnulé připadá na 2. listopadu. Oba svátky se slaví na přelomu října a listopadu. Kdysi dávno se Keltové převlékali do kostýmů a nosili masky, což se dochovalo i do dnešní doby. Tradičním znakem jsou jak pro Halloween i období Dušiček vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř (dříve řepa) a průvody dětí, které chodí od domu k domu s koledou a prosí o něco dobrého na zub. V anglosaských zemích děti koledují dodnes. V jižních Čechách děti chodily koledovat „PO ROHLÍCÍCH“, ale tato tradice již vymizela. Škoda! Tak jsme si je s páťáky alespoň upekli.

Martina Pazderková, třídní učitelka 5. třídy

Share This