Edukativní program pro pátou třídu 

V rámci přírodovědného praktika dostali žáci 8. a 9. třídy za úkol nachystat vzdělávací program pro žáky 5. třídy.

Společně s paní učitelkou třídní jsme vybraly dvě témata z tematickému plánu pro 5. třídu a to magnetismus a gravitace. Žáci 9. ročníku ve fyzice právě probírají elektrodynamiku, tak se nám podařilo krásně propojit první a druhý stupeň.

Žáci praktika pod mým vedením nachystali výklad (leckdy nad rámec ZŠ), řadu žákovských pokusů s důrazem na vysvětlení fyzikálních jevů a výrobu olovnice. Tu si děti mohly odnést domů. Některé pokusy byly předváděny pomocí vizualizéru a přenášeny tak na interaktivní tabuli, kvůli lepší viditelnosti i ze zadních řad. 

Žáci byli při pokusech velmi zruční a všechny pokusy se povedly dle plánu. Dokonce se nám podařil experiment, ve kterém bylo vidět, že magnetické pole má vliv i na kapalné látky, což jsme dokázali pomocí zakřivení vodní hladiny díky neodymovému magnetu.

Jeden z nejzajímavějších pokusů byl experiment s kapalinou Ferrofluid. Jedná se o tekutinu, která svou konzistencí připomíná rtuť. Díky obsahu mikroskopického množství feromagnetických částeček, tenzidů, rozpouštědel a olejů silně tato látka reaguje na magnetické pole. Magnetické pole jsme používali opět ve formě neodymového magnetu [1]. Při pokusu se nám podařily ukázat hroty na hladině kapaliny ve směru siločar a nechali jsme kapalinu téct do kopce.

Zdroje:

 [1] https://www.unimagnet.cz/clanek/167/ferrofluid-tajemna-pohybujici-se-kapalina-jak-funguje/

Markéta Kyloušková, učitelka fyziky a chemie

Share This