DUŠIČKY VERSUS HALLOWEEN

Myslíte, že mají něco společného?

Letošní páťáci už znají pravdu. Oba svátky mají počátky u Keltů, kdy se v předvečer Všech svatých vzpomínalo a dodnes vzpomíná na zemřelé předky. Dále Halloween a Dušičky spojují stejné symboly. Např. vydlabané dýně, převleky a kostýmy. Dříve lidé věřili, že se zesnulí vrací domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhali na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se převlékali do hadrů a malovali si obličeje.

Velkým překvapením byly i další zvyky, které u nás již vymizely.

  • V předvečer Všech svatých se dušičkám chystaly na okno nebo k ohništi lampy s máslem, aby si mohly ošetřit rány.  
  • Ulevit od bolesti jim mělo i sypání mouky do ohně.
  • Děti chodily koledovat dům od domu po rohlíkách, což bylo všesvatové pečivo.  

Neváhali jsme a všesvatové rohlíky si upekli. Kosti, dušičky ,… mňam!

Dýně vydlabali, rozsvítili, jádra usušili, oloupali a snědli. Mňam, mňam!

Martina Pazderková, třídní učitelka 5. třídy

Share This