Distanční výuka v Rybičkách

V březnu se nám sice školka z důvodu pandemie zavřela, ale to nás nezastavilo a plní elánu jsme se pustili do online výuky. V prvním týdnu jsme se věnovali tématu Moje rodina, kdy jsme pojmenovávali členy rodiny, předškoláci kreslili dům podle pokynů a naučili jsme se básničku na procvičení prstíků. Další týdny jsme se seznamovali se znaky jara, poznávali květiny a zvířecí mláďata. Paní učitelky se věnovaly činnostem, které je dobré u dětí předškolního věku rozvíjet, ať už z oblasti předmatematických představ, zrakového a sluchového vnímání nebo grafomotoriky. Všechny děti měly možnost se každý den zúčastnit online čtení pohádek a ve středu jsme pořádali taneční a hudební chvilku, při které jsme se pěkně rozcvičili. Distanční výuku jsme s dětmi pojali jako velkou výzvu a podle ohlasů měla úspěch. Velmi děkujeme rodičům za jejich spolupráci a podporu rozvoje dětí.

Andrea Pospíšilová, třída Rybičky

Share This